Maaltie Sardjoe en nog drie vrouwen in staatsraad namens VHP

Na een schrijven van de president van de Republiek Suriname, Z.E. CH. Santokhi, waarin gevraagd wordt voordrachten te doen voor leden van de Staatsraad, heeft de Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) 4 vrouwen voorgedragen als leden van de Staatsraad.

Maaltie Sardjoe

De VHP heeft de navolgende voordrachten gedaan: Maaltie Sardjoe, Ramlagansing Urmila, Amatmohamed Natalie en Thakoer Satyawatie. De eerste twee leden zijn ondervoorzitters van de partij. Deze vier vrouwen hebben een behoorlijke dosis aan werkervaring en rijke ervaring op verschillende maatschappelijke vlakken. Ze komen uit verschillende districten.Het is een historisch unicum voor de VHP dat 4 vrouwen zitting zullen nemen in de Staatsraad.
De VHP is bewust van de meerwaarde van vrouwen, voor de VHP is gender integreren in beleid en besturen een zeer positieve ontwikkeling. Met deze voordrachten heeft de VHP een aanzet gegeven voor een waardige vertegenwoordiging in de Staatsraad.

Share this:

Gerelateerd

………… (PBN)

Lees verder

Bron: Public News