LVV traint Kustwacht in aanleg moestuinen en pluimveehouderij

“Het aanleggen van een moestuin en het kweken van kippen in het kader van zelfvoorziening, leidt niet alleen tot besparing in uw uitgaven, maar biedt ook garantie voor wat betreft de kwaliteit van uw groenten en vlees, en daarmee dus de kwaliteit van uw gezondheid”, zei directeur Landbouw Soedeshchand Jairam van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), bij de aanvang van een moestuintraining en een pluimveetraining voor medewerkers van de Kustwacht van Suriname. De trainingen werden op het ministerie gedurende twee dagen verzorgd door de LVV-directoraten Landbouw en Veeteelt.
Het verzoek voor de trainingen kwam van de Kustwacht van Suriname. Jaarlijks houdt de Kustwacht een personeels ‘Konmakandra bijeenkomst’, waarbij er wordt gedaan aan sport en spel, teambuilding en ook informatieverschaffing over diverse onderwerpen. In dit kader is dit jaar gekozen voor informatiesessies met betrekking tot moestuinen en de pluimveebranche. De sessies hebben tot doel de medewerkers handvatten aan te reiken om zoveel als mogelijk te kunnen voorzien in de eigen behoefte.
Tijdens de moestuintraining hebben de deelnemers onder andere geleerd hoe zij plantmateriaal moeten aanmaken, verzorging en bemesting, de beste plantmethoden en het beheersen van ziekten en plagen. De deelnemers werden hierbij zowel theoretisch als praktisch onderwezen. Tijdens de pluimveetraining kregen de medewerkers onder meer informatie over de huisvesting van kippen, verzorging, voeding en gezondheidszorg.
Dat de Kustwacht van Suriname deze trainingen zelf heeft aangevraagd, is volgens Jairam prijzenswaardig. Hij geeft aan dat Suriname ontzettend veel potentie heeft om zelfvoorzienend te zijn. Ook Radjoe Bhola, directeur van de Kustwacht van Suriname die bij de opening van de training zijn medewerkers toesprak, benadrukte de voordelen van zelfvoorziening. Hij gaf de participanten mee hun kennis te houden te delen met anderen. ‘’Veilig gekweekt voedsel leidt tot een gezond volk’’, aldus directeur Bhola.
The post LVV traint Kustwacht in aanleg moestuinen en pluimveehouderij ..