LVV-minister op bezoek bij Waterschap Nederland

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in Nederland in verband met de drinkwatervoorziening, oppervlakte waterzuivering in de Surinamerivier en waterschappen een bezoek gebracht aan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Er is met de leiding van het Waternet van gedachten gewisseld over de bestaande samenwerkingen.
Ook met het Overliggend Waterschap-Multipurpose Corantijn Project in Suriname is er een samenwerking, die moet worden uitgebreid en uitgediept. De bedoeling is dat met deskundigen wordt gesproken over het zuiveren van het bodemwater. Er is daarvoor assistentie gevraagd over hoe dat op te lossen, zegt de minister.
Het ging bij deze ontmoeting om het totale waterbeheer, zegt Sewdien. Verder is belangrijk om te weten hoe om te gaan met waterbronnen en hoe de kwaliteit te beheersen. Ook zullen er mogelijkheden voor trainingen bekeken worden. De minister benadrukt dat in het verlengde van het beheer van waterschappen in zekere mate rekening gehouden zal moeten worden met klimaatsverandering. “Nederland heeft heel veel ervaring daarmee,” stelt minister Sewdien.
Volgens dagelijks bestuurder Sander Mager van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben partijen zich gebogen over onder andere de kwaliteit en kwantiteit van water en de uitdagingen van klimaatveranderingen.