LVV huldigt boeren voor waarborging van voedselzekerheid

Twintig agrariërs uit de districten Coronie en Nickerie zijn vandaag in het rijstdistrict Nickerie door minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gehuldigd voor hun verdiensten in de agrarische sector gedurende de afgelopen jaren. Deze huldiging vond plaats in verband met de Dag der Agrariërs, die op 8 oktober is herdacht en Wereldvoedseldag die op 16 oktober ook aandacht krijgt.
De agrariërs ontvingen een plakkaat, een presentje en een citrusplant. Volgens de bewindsman is dit maar een klein gebaar als blijk van dankbaarheid dat de agrarische sector tot nu toe de voedselzekerheid heeft kunnen garanderen.
De bewindsman wees op zaken die door de regering worden aangepakt om de productie van padie op te voeren. Hiervoor is de afgelopen tijd gewerkt aan een complete revisie van twee pompen aan het pompgemaal te Wakay en is de firma Kuldipsingh nu bezig voor de start van tenminste een pomp te Wageningen voor de aankomende padie-inzaai.
Minister Sewdien heeft de districtscommissaris van Nickerie, Senrita Gobardhan, en haar werkarmen ook gevraagd om naar areaal uit te kijken voor de vele groente-verbouwers die tot nu toe vanwege gebrek aan landbouwareaal op bermen hun gewassen moeten verbouwen. Met middelen uit een lening van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) van US$ 30 miljoen zullen de verschillende waterschappen eindelijk geactiveerd worden.
Om het contact tussen de agrarische sector in Nickerie met het ministerie te verbeteren, is ook een agrarische adviesraad geïnstalleerd. Volgens minister Sewdien zijn we allen bewust van de agrarische potentie van Suriname, maar hij is de mening toegedaan dat het nu tijd is om deze potentie in productie om te zetten. De LVV-minister heeft de aanwezigen meegedeeld dat zijn ministerie zal werken aan het versterken van de verschillende instituten om de ontwikkeling in de agrarische sector tot grotere hoogtes te brengen.
In de planning staat ook het aantrekken van expertise ter ondersteuning van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum (ADRON). Verder zijn er afspraken voor de opzet van een verwerkings- en snelvriesfaciliteit voor de groente-export. Minister Sewdien gaf aan het nodige met zijn collega-ministers te zullen ondernemen om de agrarische sector te faciliteren, zodat de agrariërs verder de productie kunnen opkrikken.
De dag werd succesvol afgesloten met een geste bestaande uit groenten, fruit, vlees, vis en melk aan het kindertehuis De Open Poort te Nieuw Nickerie.