LVV gaat problemen Stalweide blok 3 aanpakken

In de Stalweide te Nanipolder – bekend als Stalweide blok 3 – in het district Nickerie, doen zich problemen voor die om een gestructureerde oplossing vragen. Daartoe heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in de persoon van landbouwdirecteur Soedeshchand Jairam samen met districtscommissaris Senrita Gobardhan zaterdag een werkgroep geïnstalleerd. Het doel is te komen tot een professionele aanpak van de veeteelt in het gebied.
De Stalweide blok 3, met een grootte van ongeveer 370 hectare, heeft geregeld te kampen met wateroverlast in de regentijd en watertekort in de droge periodes. Daarnaast gaan onverlaten ertoe over om jonge kalveren te brandmerken. Ook worden er vaak runderen gestolen. De laatste calamiteit in het gebied was de verbranding van enkele runderen, die op een brandende hoop padikaf waren terechtgekomen.
Om al deze problemen tot het verleden te doen behoren en over te kunnen gaan naar het professioneel houden van slacht- en/of melkvee, het planten van betere grassoorten, een goede waterhuishouding, omrastering en bewaking zijn LVV en de districtscommissaris reeds enige tijd bezig om de veehouders te identificeren om zo te geraken tot een gestructureerde organisatie, eventueel in coöperatie vorm.
De werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het commissariaat van Nickerie, het LVV-kantoor Regio West, de politie en een vijftal veehouders heeft als voornaamste taak om binnen twee weken een gedegen registratie van veehouders en vee op touw te zetten.
Zij zal belanghebbenden ook begeleiden in de opzet van een organisatie die het beheer en exploitatie van de Stalweide blok 3 zal overnemen en die zal werken aan professionalisering van de veeteeltsector in Nickerie.