Luchtverkeersleiders stellen minister TCT ultimatum

Satca-voorzitter Jozef Khoesial legt uit dat reeds 6 maanden aandacht voor deze kwestie wordt gevraagd. De algemene ledenvergadering heeft beslist dat niet langer passief gewacht wordt opdat de verantwoordelijken hun werk doen. Zoals het er nu uitziet, worden luchtverkeersleiders gedwongen om te werken met ongeldige brevetten, wat strafbaar is en tegen de nationale en internationale regels ingaat. De luchtverkeersleiders riskeren hierdoor strafrechtelijke vervolging.Anderzijds hebben de luchtverkeersleiders, in afwachting op een oplossing, uit hun verantwoordelijkheidsgevoel tot nu het werk wel verricht, zodat er niet meer schade gericht wordt aan de al noodlijdende burgerluchtvaart in Suriname wegens onder andere de Covid-19 pandemie.De leden zullen hun eigen veiligheid niet langer in gevaar zetten, vooral niet tegen het achtergrond dat ze dit moeten doen tegen het karige loon dat niet in balans staat met de druk en verantwoordelijkheid van dit beroep, stelt Khoesial.De oplossing houdt in dat de luchtverkeersleiders een voorlopige ontheffing verleend wordt door de minister, om met een ongeldig brevet het werk en de operatie toch voort te kunnen zetten, totdat de brevetten in orde wordt gemaakt.”Dit is een aangelegenheid waarvoor de dienst zelf zorg moet dragen zodat brevetten op tijd verlengd worden. Echter blijft tijdige aanpak vanuit hogerhand weg, en is de bond genoodzaakt om in te springen ter bescherming van de leden,” benadrukt Khoesial.Na het verstrijken van het ultimatum is de continuïteit van de dienst niet gegarandeerd is. De luchtverkeersleiders zullen hun werkplek bezoeken als niet bevoegde luchtverkeersleider, zoals dat nu het geval al is, en zullen geenluchtverkeersleidingendiensten verlenen, gezien zij in overtreding van de wet zijn als ze dit blijven doen. Dit is gelijk te stellen aan een sit-down actie door luchtverkeersleiders die een ongeldige brevet hebben. ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com