Lozingen Wanica-Noordwest worden opgehaald

Het districtscommissariaat Wanica-Noordwest is al geruime tijd bezig met het ophalen van lozingen, kanalen en het opschonen van verstopte duikers. Deze werkzaamheden vinden plaats in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken en Landbouw, Veeteelt en Visserij. De veldwerkers van het commissariaat en de ressortkantoren, de ressortraadsleden, maar ook burgers van diverse buurten hebben meegeholpen om manueel middels haken en andere tools het afwateringsprobleem aan te pakken.
Al ruim voor aanvang van de grote regentijd, vanaf januari, zijn de werkzaamheden aangevangen. Er is toen gestart met onderhoudsbeurten in de diverse Leidingen in het ressort Saramaccapolder. Ook in andere ressorten zijn er kanalen en lozingen opgehaald. Er wordt gekeken naar gebieden die prioriteit genieten en waar de noodzaak het hoogst is.
Districtscommissaris Suraskha Hirasingh heeft zich meerdere malen persoonlijk georiënteerd op de diverse plekken samen met de relevante stakeholders om zich ervan te vergewissen dat de werkzaamheden correct plaatsvinden, maar ook om de noden van de burgers aan te horen. De burgermoeder geeft aan dat de werkzaamheden door zullen gaan. Er zal geprobeerd worden om zoveel als mogelijk alle dichtbegroeide kanalen op te halen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald