Louise Carolina Trude Wallerlei (100) Paramaribo 18-10-2021

Apeldoorn 21 oktober 2021
Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem. Psalm 91:1

Dankbaar voor een leven dat stond in het teken van eenvoud, behulpzaamheid en onbaatzuchtigheid,

Maken wij bekend dat vredig is ingeslapen onze moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en tante

Louise, Carolina, Trude Wallerlei

Weduwe van Max Koorndijk (overleden 2010

In de leeftijd van 100 jaar

Louise Carolina Trude Wallerleigeboren Paramaribo 26-4-1921 overleden Paramaribo 18-10-2021

De uitvaart zal plaatsvinden op donderdag 21 oktober 2021 Gelegenheid tot het nemen van afscheid 13:00 – 14:00 bij de aula van Poesa aan de Draibatrastraat 30. Gevolgd door een rouwdienst van 14:00 – 14:30.
De uitvaart zal plaatvinden bij de begraafplaats Anneteshof om 15:00.

Moge haar ziel in vrede rusten

De familie,
Iwan Mercuur
Darryn Hoeve
Tamara Mercuur & Henny Leerkes
Nathalie Mercuur

Namens de nabestaanden:
Iwan Mercuur