Louisa Wolfjager (91) Amsterdam 15-10-2020

Amsterdam 16 oktober 2020
Een moeder sterft altijd te vroeg, al wordt ze nog zo oud.
Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag, dat je haar moet laten gaan.
Voorbij is nu haar levensbaan.
Onze moeder, groot/overgrootmoeder en schoonmoeder
Is tot God nu opgegaan.

Louisa Wolfjager
geboren Saramacca 7-7-1929overleden Amsterdam 15-10-2020

Op Zondag 18 oktober is er thuis bij de overledene gelegenheid om afscheid te nemen.
Wisseloord 759  (woonzorgcomplex Eben Haezer) 1106 MB Amsterdam Zuid-Oost.
Graag rekening houden met de COVID 19 maatregelen.

Op maandag 18 oktober wordt zij naar haar laatste rustplaats gebracht.
In verband met het Coronavirus zal de begrafenisplechtigheid in familiekring plaatsvinden.

Namens de nabestaanden:Carla en kinderenEugene, Rinia en kinderenFilomena, August en kinderen

………… (Beri)

Lees verder

Bron: Beri.nl