Lot nieuwe Glis-directeur in handen president

24/08/2020 10:01 – Ivan Cairo
Leandra Woei : NII  
PARAMARIBO – Het lot van de onlangs aangestelde directeur van het MI-Glis, Leandra Woei, is in handen van president Chandrikapersad Santokhi. “De president benoemt de directeur van dit instituut. Ik heb alles al voorbereid voor de president. Na screening door deskundigen wordt er een besluit genomen”, zegt minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer tegen de Ware Tijd.
De benoeming van Woei, tot dan directeur bij Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, per 8 juli door president Desi Bouterse heeft veel stof doen opwaaien. In een brief van drie regels gedateerd 22 juni deelde Bouterse toenmalig RGB-minister Lekhram Soerdjan mee dat Woei met ingang van 8 juli benoemd moest worden tot directeur van het MI-Glis. Opvallend in deze kwestie is dat de arbeidsovereenkomst tussen Woei en Glis niet was getekend. Echter, zij verrichte reeds werkzaamheden als directeur.
Op 11 augustus stuurde Pokie de voorzitter van de raad van toezicht (rvt) een brief waarin zij vragen stelde over de rechtspositie van de directeur. Zo wilde de bewindsvrouw weten of de afwezigheid van een arbeidsovereenkomst in het nadeel van de werknemer kan worden uitgelegd, indien de desbetreffende persoon al in de functie dient, of Woei zich op gerechtvaardigde verwachting mag beroepen indien zij in de functie dient ondanks de afwezigheid van een arbeidsovereenkomst en of Woei al salaris had genoten over juli.
Een deskundige houdt de Ware Tijd voor dat de benoeming van Woei nietig is. Aangegeven wordt dat op de eerste plaats de brief van Bouterse aan Soerdjan kwalitatief niet aan de formele vereisten voldoet. Voorts bevat de inhoud “geen instructie of opdracht tot uitvoering”. “Daarom is dit schrijven informatief, namelijk een mededeling aan de betreffende minister. Aan hem wordt meegedeeld dat een bepaalde benoeming moet gebeuren per de aangegeven datum. Over het hoe, dus op welke wijze dit moet gebeuren, wordt geen mededeling gedaan”, aldus de deskundige.
Door het informatieve karakter volgt hieruit dat er geen verplichting voor de minister bestaat om de meegedeelde benoeming te effectueren. “Hij hoeft er slechts kennis van te nemen en draagt geen verdere verantwoordelijkheid voor het effectueren van deze benoeming.” Maar ook al was aan de minister van RGB de instructie of opdracht tot uitvoering gegeven, zou hij daaraan geen uitvoering kunnen geven, omdat, aldus de bron, ongeacht wie de minister van RGB is, deze niet bevoegd is tot het benoemen of ontslaan van de Glis-directeur. Een al benoemde directeur kan slechts geïnstalleerd worden door de minister.
Zoals in de Glis-wet is bepaald, ligt de bevoegdheid tot benoemen van een Glis-directeur bij de president. Bouterse heeft niet conform de vigerende wetgeving gehandeld, wordt aangevoerd. “In deze wet zijn de te volgen procedures duidelijk omschreven en deze laten geen ruimte voor afwijkingen. Concluderend omtrent de status, kan gesteld worden dat dit schrijven niet meer is dan een kennisgeving, hetgeen eerder reeds duidelijk werd. Als bewijs van benoeming kan het niet dienen, omdat het niet aan de daartoe gestelde wettelijke voorwaarden voldoet”, stelt de deskundige.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname