Loswijk en Feller verliezen kort geding tegen NPS

14/11/2020 00:00 – Van onze redactie

Hoofdbestuurslid Hesdy Pigot (l) en advocaat Gerold Sewcharan, die de NPS verdedigde, verlaten het kantongebouw in juli.  
PARAMARIBO – Michael Loswijk en Eric Feller hebben het kort geding dat ze op 10 juli aanhangig hadden gemaakt tegen het hoofdbestuur van én de Nationale Partij Suriname verloren. Rechter Sandra Bradley verklaarde de eisers vrijdag niet-ontvankelijk in hun vorderingen.
Het duo, dat advocaat Antoon Karg als zijn raadsman had, probeerde via de groene tafel af te dwingen dat het hoofdbestuur financiële verslaglegging overdroeg en binnen negentig dagen na betekening van het vonnis een congres zou houden waarop het hoofdbestuur, voorzitter en ondervoorzitter van de NPS zouden worden gekozen. Verder was er een dwangsom van SRD 50.000 per dag of keer dat gedaagden in strijd zouden handelen met de veroordeling.
Loswijk en Feller gaven verder aan dat het hoofdbestuur onder leiding van Gregory Rusland heeft verzuimd de aangekondigde statutenwijziging vorm te geven, notulen te arresteren en zorg te dragen voor correcte financiële verslaglegging, allemaal zaken die in strijd zijn met de statuten, het huishoudelijk reglement en normen van goed bestuur. Ook zou Rusland zich vanaf 21 mei 2019 onrechtmatig als voorzitter hebben uitgeven.
In eerste instantie was de eis van Loswijk en Feller om een congres bijeen te roepen om te beslissen over deelname aan een samenwerkingsverband met politieke en andere organisaties, kandidaatstelling van kandidaat-ministers en kandidaatstelling van een presidents- en vicepresidentskandidaat. Echter, op 11 juli werden die drie eisen ingetrokken.
Rusland en andere gedaagden voerden in hun verweer onder meer aan dat Loswijk en Feller niet als lid van de NPS het kort geding hebben aangespannen. Daarnaast zouden ze ook als individueel lid geen congres mogen aanvragen. In de statuten van de partij staat dat “behoudens het congresbestuur alleen het hoofdbestuur en de algemene ledenvergadering van ten minste drie afdelingen de bevoegdheid tot het eisen van een congres toekomt”.
Omdat volgens kortgedingrechter Bradley de twee eisers hebben nagelaten hun hoedanigheid als procespartij te duiden en onweersproken gelaten hebben dat zij niet in de hoedanigheid van NPS-leden het houden van een congres hebben gevorderd en daarnaast een algemeen theoretisch belang hebben geformuleerd zonder te stellen welk persoonlijk en rechtstreeks belang ze hebben, werden ze niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen. Ook moeten ze de proceskosten voor hun rekening nemen.
Op dezelfde dag dat het vonnis werd uitgesproken door rechter Bradley, sloot de NPS de indiening van kandidatenlijsten af voor de verkiezingen van een nieuw hoofd- en congresbestuur. De lijst van de zittende voorzitter Rusland werd als enige ingediend. De verkiezingen staan voor 13 december op schema. Deze week uitten structuren en leden, onder wie enkele hoofdbestuursleden, schriftelijk hun misnoegen over handelingen van het hoofdbestuur. Sommige leden dreigen zelfs met juridische stappen tegen het hoofdbestuur.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname