‘Lokaal beter ondernemersklimaat moet prioriteit genieten’

10/09/2021 10:05

-
Ivan Cairo

Een klein landbouwer in het veld. Volgens Swamie Girdhari, secretaris van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten moet het ondernemersklimaat juist voor deze mensen een stuk beter worden.
: dWT Archief
 

PARAMARIBO –
In zijn toespraak donderdag tijdens een ontmoeting met leden van de Nederlandse Eerste-en Tweede Kamer heeft president Chandrikapersad Santokhi gezegd dat hij een aantrekkelijk ondernemersklimaat in Suriname wil realiseren. Hierdoor zal het Nederlands bedrijfsleven ook in het land kunnen investeren.

Het scheppen van een aantrekkelijk ondernemersklimaat is
noodzakelijk zegt Swamie Girdhari, secretaris van de Vereniging van
Exporteurs van Agrarische Producten (VEAPS). Het verbaast hem
evenwel dat het staatshoofd voornoemde mededeling in Nederland
doet, gericht tot Nederlandse ondernemers. “Primair moet de
president een gunstig ondernemersklimaat creëren voor de Surinaamse
ondernemers, waar ook buitenlandse ondernemers van kunnen
profiteren”, zegt Girdhari.

Hij merkt op dat Suriname van de 190 landen op plek 162 staat
van de Ease of Doing Business Index 2020, een zeer slechte positie
wanneer het op zakendoen aankomt. “Surinaamse entrepreneurs ervaren
elke dag de obstakels en belemmeringen om te ondernemen. Nota bene
heeft het beleid van de afgelopen maanden ervoor gezorgd dat de
financieel-economische omstandigheden om te produceren zijn
verslechterd,” zegt de VEAPS-bestuurder.

Samenwerken

De organisatie is voorstander van versteviging van de
samenwerking met Nederland en het intensiveren van de relatie om de
agrarische sector te ontwikkelen. Die samenwerking moet gericht
zijn op modernisering, mechanisatie, diversificering en innovatie
van de agrarische sector, teneinde verhoging van productie en
export te bewerkstelligen. Girdhari somt op: “Momenteel zijn onze
productie en export teruggevallen. Er is gebrek aan technisch kader
in bijna alle agrarische sub sectoren en disciplines. Instituten
functioneren niet optimaal.” Samenwerken is noodzakelijk,
beklemtoont hij, en kan de Universiteit van Wageningen daarin een
zeer belangrijke rol vervullen, met name bij het versterken van de
Nationale Plant Protection Organisation. Dit is de exportwaakhond
van Suriname en valt onder het ministerie van LVV.

De VEAPS-secretaris merkt verder op dat Nederland het tweede
grootste landbouwexportland ter wereld is. Suriname kan bij een
goede samenwerking en met technische ondersteuning daar heel veel
voordelen uit halen. “Wij moeten een formule vinden om mee te
liften in het exportsucces van Nederland. Samenwerking met de
Nederlandse private sector kan hierbij ondersteuning bieden.”
Girdhari pleit ervoor Surinaamse en Nederlandse agrarische
ondernemers met elkaar te koppelen ter bevordering van de productie
in Suriname gericht op export, waarbij de Nederlandse ondernemer
garant dienen te staan voor buitenlandse afzet.

Nederlandse investering

Dit zei president Santokhi ook tijdens een persconferentie. De
regering wil zodanige faciliteiten scheppen dat Nederlandse
agrarische bedrijven in samenwerking met lokale boeren in Suriname
komen investeren. Hierdoor zal er werkgelegenheid geschapen worden
en kan de productie zijn weg vinden naar de markten in Europa. Op
subsidie van de Suriname moeten de Nederlandse boeren die in het
land willen komen investeren en produceren niet rekenen. Daarvoor
moeten ze bij de Nederlandse overheid aankloppen, zegt de
president. Tijdens zijn bezoek aan Nederland had de president
Nederlandse boeren opgeroepen naar Suriname te komen. Er is
voldoende vruchtbaar land ter beschikking, stelde hij.


 
Tweet