Lockdown én hitte zetten leveringscapaciteit SWM onder druk

04/09/2020 06:12 – Merredith Bruce
De SWM is op onder meer sociale media een bewustwordingscampagne gestart, waarbij er adviezen worden gegeven aan de samenleving over het zuinig en efficiënt gebruik van water. : SWM  
PARAMARIBO – Door het toegenomen gebruik van water, is de leveringscapaciteit van de Surinaamsche Waterleidingmaatschappij (SWM) onder druk komen te staan. Alwin Linger, onderdirecteur Strategie en Beleid, zegt in gesprek met de Ware Tijd dat vooral in het noordwesten van Paramaribo en wel in wijken als Charlesburg, Kwatta, Uitvlugt, alsook in westelijk gelegen omstreken als het Magentagebied een hoog gebruik te merken is.
Hij vertelt dat de toename in zijn algemeenheid al vanaf de intrede van de Covid-19-situatie in april met hieraan gekoppeld de lockdownmaatregelen te merken is. De warme periode draagt nu hieraan een steentje bij. “Doordat mensen (met nadruk op ouders en kinderen, … red.) bijna de hele dag thuis zijn, krijg je een situatie dat ze automatisch meer water gebruiken.” Hij noemt als voorbeeld dat er, om de kinderen bezig te houden, veel gebruik wordt gemaakt van zwembadjes. De maatschappij is door deze ontwikkeling -toename van watergebruik- een bewustwordingscampagne via (sociale) media begonnen, waarbij er adviezen worden gegeven over het zuinig en efficiënt gebruik van het basisgoed. De focus is vooral gericht op de lockdownweekenden.
Zelf heeft de SWM ook haar eigen methoden om het jaarlijkse verschijnsel van toename van watergebruik tijdens de warme periode het hoofd te kunnen bieden. Linger legt uit dat er in dit geval een bespaar-methode wordt toegepast op piekmomenten. “In de droge tijd, vooral in de piekuren, zijn we in staat meer water te leveren bijvoorbeeld tussen vijf en tien uur in de ochtend en wanneer de piekuren voorbij zijn, besparen we.” Uit de hoeveelheid die is bespaard, legt hij uit, wordt tijdens piekmomenten weer geput.
Echter, voor een structurele aanpak moet er geïnvesteerd worden in extra waterbronnen en de bouw van extra productiestations. Nu, zegt de onderdirecteur, wordt het station aan de Van Hattemweg in Lelydorp uitgebreid. “Daar gaan we vanaf het komend jaar beginnen met de verdubbeling van de productiecapaciteit van duizend naar tweeduizend kubieke meter per uur.”
Sancties om zuinig gebruik te stimuleren dan wel af te dwingen, zijn er volgens Linger niet als zodanig. Hij wijst er wel op dat hoe meer water er gebruikt wordt, hoe meer er zal worden betaald. Op de vraag of dit niet juist in het voordeel werkt van de maatschappij, zegt hij: “Dat zou je kunnen zeggen, maar op een bepaald moment lopen we tegen onze plafond aan qua levering.” Behalve de adviezen om zuinig om te gaan met water, wordt ook opgeroepen om lekkages vroegtijdig te rapporteren.-.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname