Lockdown dit weekend teruggedraaid; maatregelen

De lockdown die vanaf dit weekend zaterdag 18.00 uur gepland was, is van de baan. Na een statement afgelegd door minister Amar Ramadhin, is er verder gediscussieerd. Besloten is om de totale lockdown in te laten gaan op vrijdag 16 tot maandag 19 april om 5.00 uur. Het onderwijsproces is voor de komende twee weken opgeschort.

Bericht regering:Gebaseerd op de continue monitoring van Covid-19 besmettingen, blijkt nu dat op 8 april j.l. het aantal besmettingen fors is opgelopen tot boven de 50, hetgeen een verdrievoudiging is vergeleken met de dag ervoor. Een dergelijke situatie hebben wij bij de eerdere golven niet meegemaakt. Dit geeft aan dat wij te maken hebben met sneller verspreidende varianten van het virus in de afgelopen 10-14 dagen. Het percentage positieven is opgelopen tot 20%. De verwachting is dat het dagelijks aantal positieven verder fors kan oplopen.  Gezondheidsautoriteiten vragen bijzondere aandacht voor deze verontrustende ontwikkeling.

Zorgwekkender is het feit dat de situatie in de ziekenhuizen, die de Covid19 zorg moeten bieden, zeer precair is en dat een toename van infecties mogelijk kan leiden tot maximale bezetting van zorg- en IC-capaciteit. Maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat een dergelijke situatie ontstaat, welke nog meer druk zal uitoefenen op de reguliere gezondheidszorg.

Hedenmiddag heeft het Ministeriële Cluster Team overleg gehad met de Covid Commissie van De Nationale Assemblee, waarbij informatie is verstrekt door het Outbreak Management Team. De voorstellen tot aanscherping van de Covid-19 maatregelen en de discussies in de DNA zijn daarna besproken met de president. Uiteindelijk is besloten de volgende maatregelen voor de periode 10 tot en met 23 april af te kondigen. Hierbij is rekening gehouden met reeds geplande activiteiten dit weekend en ook de tijd welke het bedrijfsleven nodig heeft om aanpassingen in hun bedrijfsvoering te maken. De regering zal de ontwikkelingen blijven volgen en tussentijdse monitoring zal uitvoeren en op basis van de bevindingen eventuele aanpassingen maken in het regime van de maatregelen.Vanaf zaterdag 10 april 2021 tot en met vrijdag 23 april 2021 gelden de volgende maatregelen:De algemene maatregelen blijven van kracht;1. Het dragen van mond en neus bedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten (dit geldt niet voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar)2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten Covid-afstand altijd in acht.3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.  Maatregel 1Het uitgaansverbod is vanaf zaterdag 10 april 2021 tot en met vrijdag 23 april 2021 ingesteld van;●    Zaterdag 10 en zondag 11 april van 18:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.●    Maandag 12 april tot en met vrijdag 16 april dagelijks van 20:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.●    Vrijdag 16 april van 20:00 FULL LOCK DOWN tot maandag 19 april tot 05:00 in de ochtend.●    Maandag 19 april tot en met vrijdag 23 april dagelijks van 20:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen;

Maatregel 2Geen samenscholing van groepen groter dan vijf (5) personen. Dit geldt niet voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een protocol is. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend. Deze zijn potentiële “mass spreading” events (hiervoor mag onder geen beding toestemming/ontheffing gegeven worden door de autoriteiten!) Illegale feesten zullen aanzienlijk beboet worden.

Maatregel 3Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn (indien de ruimte de anderhalve meter afstand toelaat). Dit met inachtneming van de Covid-19 maatregelen. Hierbij zijn uitvaartbedrijven verplicht aan te melden bij het Covid-19 clusterteam.

Maatregel 4Alle sportactiviteiten (dus met inbegrip van individuele sportactiviteiten en contactsporten) zijn verboden.

Maatregel 5Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. (Op verplicht masker gebruik zal worden toegezien).

Maatregel 6In de periode van zaterdag 10 april 2021 tot en met vrijdag 23 april 2021 gelden voor publiekelijk toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, het volgende:De navolgende sectoren zijn gesloten voor het publieka.    Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;b.    Bordelen;c.    Bars;d.    Indoor dininge.    Casino’s;f.    Gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;g.    Kansspelkantoren;h.    Recreatieoorden;i.    Sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden;j.    Kappers, kapsalons, schoonheidssalons en barbershops.k.    Malls, kledingzaken, detailhandelszaken.l.    Kerken, tempels, moskeeën en andere gebedshuizen.De navolgende sectoren zijn open voor het publiek onder strikte naleving van de protocollena.  Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten.●  Afhaal of bezorging; van maandag tot vrijdag is … ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com