Lockdown: Baat het niet, het Schaadt altijd!

Als gezondheidswerkers met aanvullende expertise op het gebied van bedrijfskunde en public health hebben wij gemeend in navolging op een eerder verschenen artikel over Covid-19, wederom een aantal zaken dat de gemeenschap bezighoudt vanuit andere invalshoeken te belichten.In het volledig artikel bespreken we:• De ernst van het Covid-19 virus• Hoe vindt transmissie (overdracht) van het virus plaats?• De huidige situatie in Suriname versus de rest van de wereld• Beschouwing van de maatregelen in Suriname• Hoe om te gaan met de toename van het aantal positief geteste personen, ziekenhuis opnames en dodental?Avondklok effectief?Wanneer er in een samenleving sprake is van een (gevaarlijke) virusinfectie in een afgebakende groep van mensen zoals in een wijk, een gebouw, een dorp of vergelijkbare situaties, (clusters) en er contact tracing moet worden gedaan om verdere verspreiding te voorkomen, dan kan het beperken van de bewegingsvrijheid gedurende een bepaalde periode (maximaal 2 weken) als maatregel effectief zijn.Indien er sprake is van community spread, zoals dat nu in Suriname het geval is, heeft het algemeen beperken van de bewegingsvrijheid voor iedereen, via een avondklok of een weekend lockdown, geen wetenschappelijke grondslag en dus geen effect op de remming van de verspreiding. Buiten die tijden is er namelijk gewoon verkeer mogelijk en vervalt daarmee een belangrijk doel dat een lockdown nastreeft ,namelijk ongestoorde contact tracing en verdere verspreiding.Bij community spread waarbij het virus zich niet meer beperkt tot enkele clusters maar over de community is verspreid, dienen dus geen algemene lockdown maatregelen afgekondigd te worden. Het is beter om de aandacht en concentratie te richten op het verminderen van de besmettingen via de bekende hygiëne maatregelen en het beperken van de zg. super spread events in slecht geventileerde ruimten, waar mensen als ze dicht op elkaar in grote getalen aanwezig zijn, elkaar veel meer kunnen besmetten.Vanwege het overwegend mild verloop van de meeste besmettingen kan overigens terecht de vraag worden gesteld of er zo op de verspreiding van het virus moet worden ingegrepen. Immers voldoende spreiding bij personen met milde symptomen kan leiden tot groepsimmuniteit. De focus zou primair gericht moeten worden op het verder bewustmaken en beschermen van de genoemde risicogroepen omdat via besmetting van deze risicogroepen de druk op het zorgsysteem en ook het aantal doden, toeneemt.Bijwerkingen stringente maatregelenIn Suriname wordt er toch voor gekozen een avondklok en weekend lockdown te hanteren. Effecten op de verspreiding van het virus blijven, daardoor uit terwijl deze maatregelen wel heel wat andere neveneffecten hebben. Daaronder vallen:1) Veel ongerief bij diverse activiteiten en werkzaamheden door het nodeloze beperken van de bewegingsvrijheid;2) Inkomensverlies, werkloosheid en armoede voor personen die in de avond en het weekend hun inkomsten verdienen;3) In de vakantie moeten kinderen, die juist in het weekend met de familie-uitstapjes maken, thuisblijven;4) Hogere besmettingskans voor personen die met velen in één huis wonen en nu veel langer genoodzaakt zijn in een gesloten ruimte te vertoeven;5) Enorme drukte in het verkeer en diverse plaatsen op de overige tijdstippen en dagen van de week, waardoor juist veel meer samenscholingen ontstaan;6) Verkeerde besteding van politiecapaciteit door te focussen op avondklok overtreders in plaats van echte super spread events;7) Toename huiselijk geweld;8) Uitstellen van zorgvraag op andere ziektegebieden waardoor deze juist kunnen verergeren en het aantal ernstige zieken en doden daar juist kan stijgen.Noodzakelijke maatregelenWe kunnen naast de bestaande wereldbekende instructies: hygiëne maatregelen, de gepaste afstand en het mondneuskapje bij drukte of slechte ventilatie, de volgende maatregelen nemen:1. Intensivering voorlichting aan de risicogroepen. De risicogroepen moeten actief beschermd, begeleid en voorgelicht worden.2. Opheffen of sterk downsizen van de isolatie en quarantaine faciliteiten van de overheid in samenhang met een intensievere begeleiding door de huisarts en met voldoende voorlichting over het ziektebeeld zodat er meer begrip ontstaat bij de bevolking.3. Intensivering van voorlichting op het gebied van de gezonde leefstijl en beweging.4. Direct normaliseren van de samenleving met inachtneming van protocollen uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid, waardoor ‘lockdown’ maatregelen niet meer nodig zijn.5. Bewustmaken van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers door intensieve, op maat gesneden voorlichtingsacties.6. Blijven testen, monitoren en tracen van de besmettingen en daarbij de efficiëntie sterk opvoeren.7. Structurele verbetering en uitbreiding van de ziekenhuisfaciliteiten met name de Intensive Care.8. Onderzoek doen naar een nationaal ventilatie advies, aangezien vele kantoren en bedrijven functioneren door airconditioning en dit advies implementeren door voorlichting.9. Aanpassen van het dashboard met meer gegevens waardoor beter begrip ontstaat voor maatregelen.Deze voorgestelde maatregelen hebben als doel om balans te brengen tussen de sociaal maatschappelijke impact van maatregelen, de economische impact en het veiligstellen van de Volksgezondheid (Covid-19 zorg en Non Covid-19 zorg). Intussen is het wachten op het langzaam optreden van groepsimmuniteit en een vaccin … ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com