Lloyd Read zal dit jaar voorzittershamer bond Staatsolie overdragen

Lloyd Read, voorzitter van Staatsolie Werknemers Organisatie Suriname (SWOS), heeft in zijn oudejaarstoespraak aangegeven, dat hij dit jaar voor de laatste keer de bestuursverkiezingen zal ingaan. De uitgestelde verkiezingen voor het bondsbestuur zullen uiterlijk maart 2021 worden gehouden. Read zal als het bestuur gekozen is, geleidelijk aan eruit stappen, om zodoende de jongeren de gelegenheid te bieden om leiding te geven aan de organisatie. ‘’De jongeren zijn langzaam maar zeker door het opvolgingsproces gegaan, bewapend met integriteit, ervaring, deskundigheid, durf en moed’’, aldus Read.
“Er is een tijd van komen en een tijd van gaan en als voorzitter ben ik reeds geruime tijd bezig om te werken aan adequate opvolging om zodoende degene die van mij het roer zullen overnemen voor te bereiden op de zware taken die de bond heeft uit te voeren. Onder meer houdt dat in het garanderen van de continuïteit van een bedrijf waarin de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden een zeer belangrijk deel van uitmaken”, zei Read. Hij heeft als voorzitter de SWOS helpen oprichten en samen met opeenvolgende besturen erkenning afgedwongen, de organisatie gevestigd en ontwikkeld. In haar 35-jarig bestaan heeft de SWOS veel strijd gevoerd voor goede cao’s, voor een goed pensioenfonds waardoor de werknemers van een rustige oude dag kunnen genieten, om geïndexeerde lonen te krijgen en te behouden, tegen verkoop van Staatsolie, ter bescherming van onze gelden in het pensioenfonds en tegen politisering van het bedrijf.
De bestuursverkiezing van het pensioenfonds van Staatsolie vindt in januari 2021 plaats. Er worden drie leden namens de werknemers gekozen voor zitting in het pensioenfonds. SWOS zorgt ervoor dat deze leden hun verantwoordelijkheden kennen alsook draagvlak genieten onder het personeel. Het fonds moet ervoor zorgdragen dat de oudedagsvoorzieningen gegarandeerd blijven en dat vereist veel deskundigheid. ”Vandaar dat wij hierin mensen moeten hebben die deskundig, integer, betrouwbaar en strijdvaardig zijn waar nodig. Ze zullen onze pensioengelden die meer dan 100 miljoen US-dollars bedragen, op een verantwoordelijke manier moeten beheren en waar nodig beschermen.” De ondersteuning van de bond gaat bij de komende verkiezing uit naar Bisai Alida, die zich herkiesbaar stelt en Henk Chin A Lien en August Nelson. Volgens Read is Staatsolie voor Suriname de laatste strohalm die de economie van Suriname moet aanzwengelen. Daarnaast zal Staatsolie de vele schulden van dit land moeten helpen betalen om uit deze economische malaise te komen en perspectieven bieden voor een goede toekomst van onze kinderen en onze kindskinderen.
The post Lloyd Read zal dit jaar voorzittershamer bond Staatsolie overdragen .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname