Lions Club Paramaribo North herdenkt jaardag

Op 31 augustus herdacht  Lions Club Paramaribo North haar 60-jarig bestaan. De Lions Club Paramaribo North is de 3e Lions club, die in Suriname is opgericht. De Lions staan bekend om hun sociaal maatschappelijke projecten waarmee zij de samenleving ondersteunt onder het motto “We serve”! Zij doet dat ook ten tijde van Covid-19 en het nieuwe normaal met behulp van educatie en ontwikkeling. Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum zal het kinderboek “De K van kanker” aan de ministers van Volksgezondheid en Onderwijs & Cultuur worden overhandigd.
Dit boek is in opdracht van de Stichting Kanker Diagnostiek en Preventie in Suriname samengesteld door mevrouw Astrid van Eer. Het is speciaal voor kinderen in begrijpelijke taal geschreven. Lions Club Paramaribo North financiert het boek en biedt het samen met genoemde stichting aan, aan de Surinaamse schooljeugd (5e klas). Het eerstvolgende grote project van de club is het financieren van de bouw van de werkloods van het Jeugd Correctie Centrum (JCC) van het ministerie van Justitie en Politie. Op deze manier draagt de club, samen met andere Lions clubs en organisaties, bij aan de resocialisatie en vorming van jeugdigen, die in aanraking zijn gekomen met Justitie. Deze jeugdigen keren straks met praktische kennis en ervaring terug in onze samenleving! Andere markante projecten die de Lions Club Paramaribo North in de afgelopen periode heeft gerealiseerd, zijn:
CT-SCAN; in samenwerking met de Suriname Indian Ladies Association en enkele sponsoren is in 1992 de eerste CT-scan voor Suriname aangeschaft;
MOBIELE OOGBUS; door de Lion Clubs Paramaribo Felice, Para en Paramaribo North, bijgestaan door sponsoren, is een mobiele oogbus aangeschaft. De Oogbus maakt deel uit van de Stichting Mobiele Klinieken en zorgt dat ook in de verre districten en het binnenland oogonderzoek wordt verricht.
LETS (Lions Eenvoudige Technische School): deze school is in het leven geroepen om voortijdige schoolverlaters nog een mogelijkheid te bieden om zich te bekwamen in een technisch beroep. Na overdracht aan de Overheid is de L verwijderd waardoor de school nu “ETS” heet. Om deze projecten te kunnen uitvoeren worden fundraisingsactiviteiten gehouden, waarmee de nodige financiën worden verkregen. De bekendste daarvan is natuurlijk onze Family Rally. Op dit moment ontwikkelt de club nieuwe fundraising methodes met in achtneming van de Covid-19 protocollen…[+]
………… (ToS)

Lees verder

Bron: Times Of Suriname