Linscheer veiligheidsadviseur en voorzitter commissie

Voormalig legerhoofdofficier en directeur Nationale Veiligheid, Melvin Linscheer, is benoemd tot veiligheidsadviseur van president Chan Santokhi. Hij is ook voorzitter van de werkgroep Inventarisatie en Advies Ontplofbare en Gevaarlijke Stoffen. Deze commissie moet onderzoek doen naar de voorkomens, de soort en opslag van gevaarlijke stoffen, chemicaliën en ontplofbare middelen in Suriname. 

De werkgroep heeft drie maanden de tijd gekregen van president Santokhi om advies uit te brengen over ook de hoeveelheden en wijze waarop deze stoffen zijn opgeslagen. De werkgroep bestaat uit elf leden. Ze zijn afgevaardigden van verschillende ministeries die een verantwoordelijkheid hebben op dit stuk. Zo zijn de ministeries van Justitie en Politie, Defensie, Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie vertegenwoordigd alsook het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR) en het Directoraat Nationale Veiligheid. “Ze hebben allemaal een verantwoordelijke taak. De ene doet vergunningen, de andere is verantwoordelijk voor de opslag, de ene doet milieu en de andere controle,” laat Linscheer via de Communicatie Dienst Suriname optekenen. 

Er liggen geruime tijd verschillende stoffen opgeslagen. Het gaat deels om in beslag genomen stoffen, maar ook om chemicaliën en explosieven die onder andere in de mijnbouw gebruikt worden, zegt Linscheer. Deze worden legaal geïmporteerd en ergens opgeslagen. De werkgroep gaat inventariseren hoeveel van deze stoffen opgeslagen liggen, de wijze van opslag en of de protocollen hiertoe moeten worden aangescherpt. 

Er moet betere regelgeving kopen, meent Linscheer. Ondervoorzitter Dennis Kamperveen vult aan dat de werkgroep zich sterk gaat maken voor veiligheid in Suriname. Zij gaat zaken doen die op korte termijn zichtbaar zijn, “zodat het volk zich veilig voelt”. Alle actoren die op dit stuk bezig zijn, zullen erbij betrokken worden, zodat ook op korte termijn acties ondernomen kunnen worden.

De vervolgstap na inventarisatie is die van wetgeving, waarbij er protocollen zullen worden vastgelegd ten aanzien van opslag, import, export, transport, handel en controle. Op de vraag of de wetgeving veranderd moet worden, zegt Kamperveen dat die waar nodig zal worden aangevuld of aangepast. Volgens hem mag de samenleving rekenen op veiligheid als het gaat om de werkgroep. “Zonder veiligheid geen ontwikkeling, zonder veiligheid geen democratie,” vindt Kamperveen.

………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com