Lijk van vermiste Persaud Jonathan opgevist

De politie van het ressort Paranam kreeg op maandag 26 oktober de melding dat een lijk was aangespoeld in de Pararivier. De politieambtenaren koersten derwaarts voor onderzoek en troffen het lijk aan van de 24-jarige Persaud Jonathan, dat in verre staat van ontbinding verkeerde. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een misdrijf.
Het lijk van de vermiste werd door nabestaanden positief geïdentificeerd als te zijn dat van Persaud. Hun dierbare vertrok op zaterdag 17 oktober, omstreeks 13.00 uur met enkele vrienden van huis met de bedoeling een recreatieoord in het district Para aan te doen voor vertier en keerde sedertdien niet huiswaarts. Naar aanleiding hiervan werd er een bericht van de vermiste Persaud gepubliceerd.
De obductie op het lijk heeft reeds plaats gevonden. Volgens het obductierapport gaat het niet om een verdrinkingsgeval, maar dat er vermoedelijk sprake zou zijn geweest van een misdrijf. Het ontzielde lichaam is vanwege het onderzoek nog niet afgestaan aan de nabestaanden. De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte(n). De afdeling Kapitale Delicten is belast met het verder onderzoek in deze zaak. ………… (Pol)

Lees verder

Bron: Korps Politie Suriname