Levens: Samen schooljaar toch succesvol afsluiten

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt hoewel de scholen vanaf dinsdag tot 13 november eerder zullen sluiten door de aanhoudende hitte, wordt wel de garantie gegeven dat er alles aan gedaan zal worden om het schooljaar succesvol af te sluiten. “We hebben een Covid-crisis, we hebben een overmatige hitte en je kunt niet doen alsof er geen Covid en geen hitte is,” benadrukt de minister. 

Het besluit is genomen dat basisscholen vanaf dinsdag om 11:30 uur sluiten en de VOJ- en VOS-scholen om 12:00. Deze situatie zal duren tot en met vrijdag 13 november. Na die periode wordt de kleine regentijd verwacht. Er zullen minder lesuren worden gedraaid door de eerdere sluiting van de scholen en het aangepaste lesrooster door de Covid-19 pandemie. De minister laat tegenover de Communicatie Dienst Suriname optekenen “dat er nu andere tijden zijn, dus we gaan ook andere maatregelen treffen.”

Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven geen mond- en neusbedekking meer op, omdat de wetenschappelijke inzichten van de gezondheidsautoriteiten dat hebben bepaald. Er is steeds meer onderzoek gedaan waaruit blijkt dat kinderen beneden 12 jaar niet in staat zijn om anderen te besmetten, zegt Levens. Het besluit is genomen dat leerlingen tot 12 jaar geen mond- en neusbedekking meer op hoeven tijdens schooluren. 

De Onderwijsminister zegt dat er breedvoerig overlegd is met haar collega Amar Ramadhin van Volksgezondheid, het Covid-team, leerkrachten en ouders om tot dit besluit te komen. “Wij hebben besloten het advies van de gezondheidsautoriteiten aan te nemen en uit te voeren. Kinderen zijn dus veilig, want het advies komt van de Wereldgezondheidsorganisatie en onze autoriteiten”, zegt Levens. Leerkrachten moeten wel te allen tijde hun mond- en neusbedekking op hebben om zichzelf te beschermen. 
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com