Levens ontvangt cultuurproducties

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft het audioboek ‘Wij Slaven van Suriname’, geschreven door wijlen Anton de Kom en het boek ‘Shri Garurh Puran’ van auteur Pandit Varun Mahtabsing, in ontvangst genomen. De overhandiging heeft op 1 december plaatsgevonden. De minister is bijzonder ingenomen met de schenkingen en bekijkt mogelijkheden om ze te incorporeren binnen het huidige onderwijssysteem.
‘Wij Slaven van Suriname’ is nog onbekend onder de Surinaamse gemeenschap. Stichting Skrifi heeft samen met Stichting Anton de Kom gemeend via de moderne technologie het dichterbij Surinamers te brengen. Het boek is opgedeeld en voorgelezen door bekende Surinamers onder wie omroeper Steven van Fredrikslust, sportjournalist Marciano Zaalman en politici Gloria Lie Kwie Sjoe en Carl Breeveld. De launch vond plaats op 22 november.
‘Shri Garurh Puran’ bevat een reeks van kennis uit verschillende geschriften uit het Hindoeïsme, meer gericht op de handelingen van de mens en de eventuele gevolgen van beslissingen die zij nemen. De schrijver zegt de geschriften te hebben vertaald in eenvoudig Nederlands, dus het boek zou als leermiddel in het onderwijs gebruikt kunnen worden.
Minister Levens stelde voor ook videoproducties over de inhoud te maken, die geschikt zouden zijn voor het afstandsonderwijs.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald