Levens: “Lessen niet online; internet onbetaalbaar”

“Als ministerie is er niet geadviseerd om dwingend en dringend voor te schrijven dat studenten de schoollessen online moeten volgen, omdat op dit moment niemand de prijzen van Telesur kan betalen. De studenten kunnen dat niet, de mensen van de basisscholen niet en de middelbare scholen ook niet. Het is nooit een instructie geweest van het ministerie dat men online moet gaan werken”, zegt minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in gesprek met Suriname Herald.
Studenten en leerlingen moeten niet gedwongen worden om de lessen online te volgen. “Het wordt wel gestimuleerd voor degenen die dat wel kunnen, maar wordt er tegelijkertijd ook gezegd dat men uit moet kijken naar differentiatie”, haalt de minister aan.
Met differentiatie wordt bedoeld dat men ook moet kijken naar andere mogelijkheden die er zijn om het leren door te laten gaan. Het hoeft niet uitsluitend via internet.
De onderwijsminister zegt dat de scholen tot 18 januari gesloten zijn. In een schrijven van de directeur van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL), Robert Peneux, wordt bekendgemaakt dat studenten vanwege het gestegen aantal COVID-19-gevallen het IOL langer gesloten blijft. Dit betekent dat de opleiding niet opengesteld zal worden voor fysieke colleges. Uiteraard kunnen de colleges online normaal voortgang vinden, staat in de bekendmaking.
Peneux zegt dat er geen tegemoetkoming is voor de studenten om de lessen online te kunnen volgen en hij verwees hiervoor naar de minister van Onderwijs.
De verdiepingsstage die bij bepaalde opleidingen hoort is ook tot nader order uitgesteld. Ook het afstuderen en begeleiden van studenten kan volgens de bekendmaking van het IOL alleen online plaatsvinden.
Simone Awanna

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald