Levens belooft bescherming leerkrachten Loka Loka

Inbraken in de huizen van de leerkrachten die lesgegeven in het dorp Loka Loka zullen tot het verleden behoren. Marie Levens, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), heeft in De Nationale Assemblee (DNA) beloofd dat er een oplossing komt waar vrouwelijke leerkrachten zich vaak onveilig voelen. Ook de zwaar beschadigde scholen te Godo Olo worden aangepakt.
In samenwerking met de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, en collega van Defensie, Krishna Mathoera, zullen bijzondere veiligheidsfunctionarissen worden opgeleid om de veiligheid van vooral de vrouwelijke leerkrachten te garanderen. De ministers van Defensie en Openbare Werken, Riad Nurmohamed, hebben meteen ondersteuning toegezegd voor de bouw van een nieuwe school te Godo Olo.
Met betrekking tot schoolvervoer voor het binnenland, gaf Levens aan dat de achterstanden van betalingen aan bus- en boothouders enorm oplopen. “Maar wij moeten ze betalen,” zegt Levens. De bus- en boothouders die op achterstallige betalingen wachten, hebben recht op betaling, omdat ze toen hun diensten hebben geleverd. Ook hebben deze vervoerders niet eerder gevaren of gereden. Ze kijken uit naar tariefsverhoging voor het vervoeren van leerkrachten en leerlingen.
De onderhandelingen daartoe worden morgen vervolgd door minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) en de onderwijsminister. Levens gaf verder aan dat de protestactie van de bus- en boothouders tot gevolg had 38 procent van de scholen in het binnenland nog niet zijn begonnen. Het Nationaal Leger kan helpen met het transport tot Albina, zij hebben echter niet de mogelijkheid om het ministerie ook over de rivier te helpen.
Er wordt gewerkt om de betaling aan de boothouders zo snel als mogelijk rond te krijgen. Levens lichtte toe dat de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, zijn medewerking heeft verleend. Echter zijn de betalingen nog niet geschied.
De onderwijsminister is blij dat het Bureau Onderwijs Binnenland bijna al operationeel is, omdat het binnenland bijzondere aandacht vereist. Dit op het gebied van niet alleen logistiek maar ook inhoudelijk, curriculum technisch en wat de veiligheid betreft. De minister is van oordeel dat de problemen die zich nu voordoen voorkomen en ook opgelost kunnen worden.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald