Levens: ‘Alleen essentiële vakken worden getoetst’

De minister van Onderwijs, Marie Levens, zei gisteren tijdens een Zoom persconferentie, dat eraan wordt gewerkt om de scholen zo spoedig mogelijk te openen. Echter, het onderwijsproces zal niet op de normale manier worden voortgezet. Zo zullen alleen de essentiële vakken worden getoetst. Voor het afronden van het schooljaar, zullen de cijfers van het eerste en het tweede kwartaal worden gebruikt. Scholen die reeds een start hadden gemaakt met het derde kwartaal, kunnen dit mogelijk afronden, zodat het ook kan worden meegenomen. “Er zal een doorstromingssysteem ontstaan, omdat wij van mening zijn dat geen enkel kind achtergehouden mag worden en we alle leerlingen nodig hebben in de samenleving”, aldus Levens.
Op de basisschool behoren taal en rekenen tot de essentiële vakken. Voor het voortgezet onderwijs is het pakket uitgebreider, vakken als wiskunde, natuurkunde en economie, komen er dan bij. Volgens Levens zal de instructie hiertoe duidelijk gegeven worden vanuit de schoolleiding. De minister benadrukte dat niets getoetst mag worden wat niet behandeld is. “Leerlingen van de lagere school zullen doorstromen met een voorgangsrapport. Dat zal niet alleen het cijfer weergeven, maar ook waarom en voor welk onderdeel het kind slecht heeft gewerkt, zodat in het volgend leerjaar extra aandacht hieraan kan worden besteed. Voor de muloschool zullen er overgangsnormen komen. Dit zal ook gelden voor het vwo en havo. De leerlingen zullen worden getoetst op basis van de behandelde leerstof”, aldus de minister.
Onderwijsinstellingen zoals de universiteit, kunnen onduidelijkheden bespreken met het bestuur of met de leiding. Levens zei dat het ministerie dagelijks brieven ontvangt van instellingen die de problemen nog niet hebben besproken met de schoolleiding of het bestuur. “Als het niet lukt, dan kunnen we als ministerie wel inkomen en samen met de leiding zoeken naar een oplossing. Maar we zullen het bestuur niet overslaan en geven hen de gelegenheid zelf zaken recht te trekken.”
Levens gaf verder te kennen dat er voorlopig geen stages zullen worden gelopen, maar dat men zal trachten door middel van YouTube filmpjes diverse situaties op de werkvloer uit te beelden. De leerlingen zullen dan moeten reageren op wat zij zien gebeuren in het filmpje. “Ik heb er moeite mee als we doen alsof corona niet bestaat. Het bestaat en we moeten daar rekening mee houden. Overigens bestaan sommige van de stageplekken niet meer, dus moeten we creatief zijn”, zei Levens.
De minister benadrukte dat zij geen enkele opdracht gegeven heeft de lessen online te volgen. “De mensen waren vrij indien alle leerlingen de mogelijkheden hadden, maar geen enkele leerling mocht in de kosten worden gejaagd. Er is geen nood als zij het hebben gemist, want alles zal fysiek worden behandeld, waarna er een toetsing volgt”, aldus de minister.
The post Levens: ‘Alleen essentiële vakken worden getoetst’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname