Leidingwater vrij van cyanide-verontreiniging

Minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) heeft donderdag de samenleving gerustgesteld en meegedeeld dat het water uit de leidingen van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) niet gecontamineerd is met cyanide. Ook het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos) heeft onderzoek hiernaar verricht.
“In en rondom het stuwmeer zijn er ook geen actievers. Dat zijn zoetwaterlagen in de grond waaruit bronwater wordt gehaald. De bodem van het stuwmeer is heel weinig doorlatend. Als het niet doorlatend is kan eventueel verontreinigd water in Brokopondo geen actievers in andere gebieden bereiken”, sprak Dasai.
Hij merkte op dat er dus geen gevaar is dat het drinkwater thuis gecontamineerd is. Het is ook uitgesloten dat actievers in de kust en omstreken gecontamineerd zijn door cyanidevoorkomens.
De regering heeft na het incident op Brokopondo een verbod gesteld op het gebruik van cyanide en cyanide houdende stoffen. Daarnaast worden alle in beslag genomen chemische stoffen getransporteerd naar een veilige locatie buiten het woongebied.
Effecten volksgezondheidIntussen heeft de Medische Zending (MZ) alle kanalen op hoogste gesteld van de situatie. Personen die ziekteverschijnselen vertonen die mogelijk komen door cyanidevergiftiging kunnen contact maken met de dichtstbijzijnde poli van MZ. Er is ook een beroep gedaan op lokale en regionale organisaties om de impact hiervan op het milieu beter in kaart te brengen.
Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zei dat kwik en cyanide gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mens en milieu. De regering is momenteel bezig met een project om andere methoden te introduceren, waarbij er bij goudwinning geen gebruik wordt gemaakt van kwik.
Over het gebruik van cyanide zei de minister dat het volgens de juiste protocollen gebruikt moet worden, maar dat deze protocollen ontbreken in de kleinschalige goudsector. De regering heeft besloten de import te stoppen en de handhaving in het binnenland wordt voorbereid. Abiamofo zei dat cyanide vanaf 2015 kans heeft gekregen om zich te verspreiden in verschillende gebieden.
Na de verklaring van de ministers was het duidelijk dat het parlement niet tevreden was met de antwoorden. Verscheidene parlementsleden hebben aangegeven, dat de regering de indruk wekt dat er geen probleem is, terwijl dit wel degelijk een ernstig probleem is. Bovendien zijn ministers die medeverantwoordelijkheid dragen voor de kwestie niet aan het woord gekomen.
HebzuchtSommige assembleeleden beschreven het als een ramp. Bovendien werd benadrukt dat de informatie die deskundigen aan het parlement hebben verstrekt niet overeenkomt met wat de regering beweert. Er is aangedrongen op een grondig onderzoek, niet alleen naar de milieueffecten, maar ook naar de gezondheidsgevolgen.
Er moet niet geaarzeld worden om de hulp in te roepen van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO). Verschillende volksvertegenwoordigers hebben ook gewezen op de forse stijging van diarreegevallen in het gebied.
Sommige leden zeiden dat de regering dit moet zien als een kans om de totale goudsector te onderzoeken. Dew Sharman, vicevoorzitter van DNA, zei dat het probleem dieper ligt en komt door hebzucht van lokale bewoners, ondernemers en politieke toppers die niet in staat zijn de goudsector richtig te ordenen. DNA heeft opgeroepen om de gemeenschappen te blijven informeren en te wijzen op het gevaar van cyanide.
Vicepresident Ronnie Brunswijk, zei dat de regering zich ook zorgen maakt, vooral nu vernomen is dat ook op Para chemische stoffen opgeslagen zijn. Brunswijk uit de hoop dat het niet gaat om cyanide.
Hij heeft aangekondigd dat er onderzoek wordt uitgevoerd om meer duidelijkheid te verkrijgen. De regering zal het parlement volgende week dinsdag voorzien van meer informatie over deze kwestie.