Leiding Bureau Dak- en Thuislozen vervangen

19/12/2020 16:04 – Ivan Cairo

Bondsvoorzitter Claudette Etnel is niet te spreken over de werkwijze van de leiding van Volksgezondheid.  
PARAMARIBO – Het personeel van het Bureau Dak- en Thuislozen ging vrijdag spontaan in actie, nadat de leiding van het bureau door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid was vervangen. Ze zijn vooral zeer gebelgd over de vervanging van Claudia Cotin, coördinator van afdeling Latour en de wijze waarop dat is gebeurd: per brief.
Ook bondsvoorzitter Claudette Etnel is niet te spreken over de werkwijze van de leiding op het ministerie van Volksgezondheid. Naar verluidt heeft de vervanging plaatsgevonden op advies van de ex-voorzitter van de vakbond, die nu een adviseursfunctie in de nieuwe regering heeft.
Vrijdag heeft Etnel haar misnoegen over de gang van zaken kenbaar gemaakt aan Tania Sanrochman-Kioe A Sen, onderdirecteur Administratieve Diensten van Volksgezondheid. De bondsvoorzitter is voorgehouden dat de vervanging van de leiding van het bureau een besluit van de minister is en dat dit niet zal worden teruggedraaid. Sanrochman-Kioe A Sen heeft haar verontschuldigingen aangeboden over de wijze waarop zaken zich hebben voltrokken.
Bond en personeel zijn vooral ontstemd omdat Cotin niet is gehoord, maar “pats-boem te horen kreeg dat ze per onmiddellijke ingang is ontheven en zich voortaan op het ministerie moet aanmelden”. “De mensen zijn woedend en sommigen hebben zelfs gehuild. Iemand die dertien jaar haar krachten heeft gegeven en al vijf maandenlang geen salaris heeft ontvangen behandel je niet zo”, aldus Etnel over de plotselinge ontheffing van Cotin. Cliënten die ook werden geïnformeerd over de situatie zijn gisteren “uit boosheid weggelopen”.
Aan de onderdirecteur van Volksgezondheid is ook te kennen gegeven dat de bond de regeringsadviseur niet meer als gesprekspartner erkent. Etnel zegt dat de bond de spontane actie van het personeel heeft overgenomen. De werkneerlegging werd later opgeschort nadat Cotin het personeel had toegesproken. Maandag wordt er over deze kwestie een brief naar minister Ramadhin gestuurd. Etnel zegt telefonisch contact met de bewindsman te hebben gezocht, echter zonder het gewenste resultaat
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname