LEGAAL OF ILLEGAAL?

De vrijheidsberovingszaak van Rodney Cairo ging onlangs op 27 april 2023 voor, waarbij de verdachte Imro Midema niet verschenen is, waardoor de rechter verstek heeft verleend. De kantonrechter deelde aan de officier van justitie mee, dat de vervolging geen behoefte heeft om getuigen te horen in deze zaak. De zitting is uitgesteld naar 8 juni 2023. Op die dag zal de officier van justitie presenteren welk bewijs er is met betrekking tot de misdrijven en een strafeis doen. In deze zaak is behalve Imro Midema, ook de voormalig directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), Danielle Veira, als verdachte aangemerkt. Zij moest onlangs voor de Krijgsraad verschijnen. Het gerechtelijk vooronderzoek dat door het Openbaar Ministerie op 11 december 2020 was gevorderd tegen Veira en Midema is op 29 maart 2023 door de rechter-commissaris afgesloten. Beiden worden ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan onder andere het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving (ontvoering); oplichting; diefstal; huisvredebreuk en overtreding van de Vuurwapenwet. In deze strafzaak zijn er reeds enkele personen veroordeeld door de rechter.
DNV
Rodney Cairo werd in april 2020 bij een inval in zijn woning aan de Zirkoonstraat  door vier in het zwart geklede, gemaskerde en zwaarbewapende mannen hard aangepakt  en enkele uren gegijzeld. Enkele bezittingen van Cairo werden door het viertal afhandig gemaakt. Bij deze actie werd Cairo mishandeld en kennelijk was het de bedoeling hem te ontvoeren. Deze actie zou zijn uitgevoerd in opdracht van het DNV, waar Veira de directeur van was. Veira werd in december 2020 al gehoord in deze zaak. Velen leefden in de veronderstelling dat deze zaak zou worden geseponeerd, maar dat blijkt nu zeker niet het geval te zijn. Het DNV ontbeert elke bevoegdheid acties als bij de heer Cairo uit te voeren en daarom kijken velen met grote belangstelling uit naar de uitkomst van dit gerechtelijk vooronderzoek.
WAPENBADGES
Veira is ook onder een vergrootglas geplaatst vanwege het feit dat in de periode dat zij de leiding had over het DNV, er wapenbadges van DNV aan burgers zijn verstrekt om wapens te kunnen dragen. Naar aanleiding van het gerechtelijk vooronderzoek onder leiding van de rechter-commissaris, wordt Veira ervan verdacht betrokken te zijn bij het verstrekken van wapenbadges van DNV aan burgers. Naar verluidt, hebben verschillende mensen een wapenbadge voor een vuurwapen ontvangen van DNV, waarna zij vervolgens een wapen hebben aangeschaft. “Zo hebben deze mensen die geen toestemming van de procureur-generaal hadden verkregen om wapendrager te zijn, toch via een achterdeur een illegaal wapen tot een ‘legaal wapen’ kunnen maken. Om hun illegale wapen te legaliseren, kregen zij door medewerking van Veira, een wapenbadge. Met andere woorden, zou het hier om een wapen van DNV gaan, hetgeen niet het geval was’’, aldus onze bron. Verder vernemen wij, dat er ook andere gevallen waren, waarbij mensen zogenaamd werden bewapend door DNV, maar deze wapens komen niet voor in de registratie van het directoraat.
WAPENBADGES AAN BURGERS
Het onderzoek van de rechtercommissaris zal uitwijzen, hoe de mensen van DNV aan die vuurwapens zijn gekomen, om ze vervolgens te verstrekken aan voormelde personen. Er hebben zich ook gevallen voorgedaan, waarbij mensen naar een lokale handelszaak stapten, om een vuurwapen te kopen met toestemming van Veira. ‘’Kortom, met behulp van het DNV werden er wapenbadges aan burgers verstrekt, waardoor ze een vuurwapen mochten dragen. Die bevoegdheid ligt alleen bij de procureur-generaal en niet bij DNV”, aldus onze bron.
MEER DAN 100 VUURWAPENS
Een aantal personen heeft naar verluidt, buiten de gebruikelijke procedures om, namens de staat kunnen beschikken over een ‘legale’ wapenbadge van DNV. De wapens en badges zijn in de afgelopen periode in beslag genomen door de politie. Naar wij vernemen, gaat het hier om meer dan 100 vuurwapens en badges, die zijn verstrekt in de periode dat Veira hoofd was bij DNV. Voorts vernemen wij, dat deze wapenbadges zijn uitgegeven zonder dat de vuurwapens met registratie voorkwamen in de inventaris van DNV. De rechter zal uiteindelijk beslissen of de handelingen van Veira vallen onder de noemer illegaal of legaal. Tot die tijd volgen wij de zaak op de voet.
The post LEGAAL OF ILLEGAAL? ..