Leerlingen O.S. Gijsbertusschool verkennen hydrocultuur plantenkas van LVV tijdens rondleiding

Honderd leerlingen van de Openbare School Gijsbertusschool hebben een rondleiding gehad in de hydrocultuur plantenkas van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De leerlingen, afkomstig van leerjaar 1 en 2, hebben in het tweede kwartaal van het school curriculum het thema ‘Planten’ gehad.
In verband hiermee benaderde de schoolleiding het LVV-directoraat Landbouwkundig, Onderzoek, Afzet en Verwerking voor een rondleiding, zodat de kinderen het agrarische gebeuren in de praktijk konden ervaren. De leerlingen hebben mogen zien wat een hydrocultuur plantenkas is, hoe je kunt planten in een hydrocultuur systeem en dat je niet alleen in de grond kan planten, maar dat de agrarische innovatie ver gevorderd is.
De kinderen mochten de zaadjes van pepers inzaaien in een zaaibak.