Leerkrachten Goninikreek-mofo lijden enorme schade door aanhoudende regen

Leerkrachten van OS Goninikreek-mofo hebben enorme schade geleden bij de hevige regen van de afgelopen dagen. De woningen zitten onder water, waardoor huishoudelijke spullen van de onderwijzers zijn vernietigd. Maren Grootfaam, schoolleider van OS Goninikreek-mofo, zegt in gesprek met Suriname Herald dat zij niet veel hebben kunnen redden, omdat het water heel snel naar binnenkwam. Vele spullen zoals bedden, bankstellen en keukentafels zijn vernietigd door het water, beweert Grootfaam.
Het water staat zo hoog dat het raamhoogte van de woningen heeft bereikt. Een leerkracht is eveneens haar gascilinder kwijtgeraakt. Vanwege de druk van het water is het weggedreven. De leerkrachten betreuren de situatie, omdat zij vanaf april door wateroverlast worden geteisterd. “Wij zijn op onze standplaats. Niet alle leerkrachten zijn naar Paramaribo teruggekeerd. We hebben vaker contact opgenomen met het ministerie, maar er wordt niets voor ons gedaan. De situatie is bekend bij onderwijs, hoe verder met ons,” vragen de leerkrachten zich af.
Er is ook geen contact met de leerkrachten opgenomen door de leiding van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR), zeggen ze. “We hebben zelf maatregelen getroffen en zijn voorlopig in de schoollokalen bij de dependance, omdat die school in een hoog gebouw is gevestigd.” Leerkrachten van Drietabbetje, die ook getroffen waren door het water, zeggen dat het water intussen wegtrekt.
Uitvoering ramplenplanOnderdirecteur op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Daniela Rosario, zegt dat bij natuurrampen de regie in handen is van het NCCR. Volgens haar kunnen de technische medewerkers op het ministerie nu niet afreizen om de schade op te nemen. Afreizen zal op een later moment gebeuren.
Het NCCR, het leger en de Medische Zending voeren het rampenplan uit volgens de gebruikelijke protocollen. Bij rampen is er een rampenfonds van de overheid dat nu wordt aangesproken. Onderwijs zal proberen om, nadat het water is weggetrokken, de schade te inventariseren. Voor de schoolreparaties en de inventaris zal het ministerie uit het rampenfonds ook middelen krijgen.
Evacuatie leerkrachtenVerder zal de afdeling Technische Dienst van het ministerie de situatie volgen en stand-by zijn. Volgens de onderdirecteur zijn de leerkrachten door het NCCR geëvacueerd, terwijl de leerkrachten iets anders beweren. “De informatie die er is, is dat alle mensen van de getroffen gebieden een veilig onderkomen hebben, dus daaronder vallen ook de leerkrachten neem ik aan,” zegt Rosario.
Ze voegt er verder aan toe dat de leiding van het ministerie in gesprek is met het NCCR over de situatie. “Wij zullen zeker niemand in zo’n benarde situatie laten, dus wanneer het NCCR aangeeft wat er moet gebeuren komen we in,” stelt de onderdirecteur.
Simone Awanna

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald