Leden Nationale Zaad Raad starten werkzaamheden

De Nationale Zaad Raad zal de komende jaren diverse taken die zijn vastgelegd in de goedgekeurde Zaadwet van april 2005, uitvoeren. Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de raad maandag geïnstalleerd. In het vijf leden tellend bestuur neemt Rinette Soeropawiro, vertegenwoordiger van het ministerie van LVV zitting als voorzitter. Enkele taken van de Nationale Zaad Raad zijn het bepalen van de algehele ontwikkeling en werking van de diverse segmenten van een zaadprogramma, het ontwikkelen van een zaadbeleid en het voorbereiden van zaadregelgeving en het toezien op de naleving daarvan. De raad zal ook de samenwerking tussen organisaties en bedrijven betrokken bij zaadgerelateerde activiteiten moeten bevorderen, ter verhoging van de efficiëntie bij de zaadproductie. De voorlichting van LVV schrijft dat leden van deze raad in de komende periode ook het ontwerp zaaizaad- en plantgoedwet-document dat op verzoek van het ministerie van LVV door de Food and Agriculture Organisation of the United Nations ten behoeve van Suriname is geconcipieerd, grondig zullen doornemen en eventueel aanpassen. De raad zal de Zaadinspectie Dienst adviseren over zaken rond de certificering en het doen van aanbevelingen over minimale certificeringsnormen voor diverse gewassen. Het te heffen tarief voor de certificering zal in overleg met Sewdien door de Zaadinspectie Dienst vastgesteld worden. Sewdien zal ook onder andere advies krijgen over het landbouwbeleid met betrekking tot het ontwikkelen van zaadprogramma’s, de uitgifte van rassen en omtrent de uitvoering van deze wet. De overige nieuwe leden zijn Geetapersad Gangaram Panday,
vertegenwoordiger van LVV, Paul Lieuw Kie Song, deskundige, Patricia
Milton, deskundige en Jerry Tjoe Awie, vertegenwoordiger van Adron.