Leaders’ Pledge for Nature

Politieke leiders vanuit verschillende regio’s in de wereld hebben in 2020 een belofte gelanceerd waarin zij zich committeren om het verlies van biodiversiteit ultimo 2030 tegen te gaan en zelfs te herstellen; de zogeheten ‘Leaders’ Pledge for Nature’ – vertaald: de belofte van leiders inzake de natuur. Suriname sluit zich dit jaar ook bij deze belofte aan. Deze belofte, welke ondersteund wordt door meer dan 70 landen, alsook een aanzienlijk aantal niet-gouvernementele instanties zendt een sterk en verenigd signaal uit dat het nodig is om de globale ambitie voor de bescherming van biodiversiteit, natuur, klimaat en de mens aanzienlijk te vergroten. De leiders geven aan dat onze planeet zich nu in een alarmerende staat bevindt waarbij er een drievoudig verwikkelde bedreiging van biodiversiteitsverlies, ecosysteem degradatie en klimaatverandering bestaat. Dit driekoppig fenomeen heeft een versnellend en negatief gevolg voor armoede, ongelijkheid, honger en ondervoeding. De leiders waarschuwen dat als deze crises niet gestopt en hersteld worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) niet bereikt zullen kunnen worden. De SDG’s zijn een oproep van de Verenigde Naties (VN) tot actie voor alle landen – arm en rijk – om welvaart te bevorderen en tegelijkertijd de planeet te beschermen tegen klimaatverandering. Ze leggen de grondslag voor het beëindigen van armoede, met strategieën die zowel economische groei ontwikkelen als een reeks sociale behoeften aanpakken, zoals onderwijs, gezondheid, sociale bescherming en werkgelegenheid. Ook Suriname stelt zich solidair met de verschillende wereldleiders middels deze Leaders’ Pledge for Nature en zal zich blijven inzetten voor bescherming en conservering van de natuur  in balans met duurzame sociaal-economische ontwikkeling. Verlies van biodiversiteit is niet meer slechts een milieu aangelegenheid maar wordt direct gelinkt aan economische ontwikkeling…[+] …………

Lees verder