Lbo-geslaagden stromen niet door naar tweede leerjaar Schakelinstituut Middelbaar Onderwijs

Geslaagden van het lager beroepsonderwijs (lbo) die zich hebben ingeschreven op het Schakelinstituut Middelbaar Onderwijs (SMO) voor vervolgonderwijs zullen niet doorstromen naar het tweede leerjaar van het instituut zoals normaal het geval is. Dit zegt Gracia Valies-Ormskirk, waarnemend directeur Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC).
Zij legt uit dat de geslaagde leerlingen van het lbo normaliter in het tweede leerjaar van het SMO worden geplaatst. De reden waarom deze leerlingen een klas teruggaan, is omdat ze slechte cijfers hebben gekregen op hun rapport. Het gaat namelijk om tweetjes en drietjes. Valies-Ormskirk geeft verder aan dat ze een voortgangsrapport moesten krijgen, maar vele zaken zijn misgegaan vanwege miscommunicatie.
Na het eerste jaar in het SMO verwacht de MinOWC-functionaris dat de cijfers er veel beter zullen uitzien. De leerlingen met de slechte cijfers krijgen een jaar de kans om beter te presteren. De waarnemend AVO-directeur reageert op het bericht waarin gesteld wordt dat kinderen met drietjes, viertjes en vijfjes geslaagd zijn van het lbo. Waarom ze toen niet terug hoefden was omdat het niveau toen hoger was en de leerlingen ook alle leerstof hadden gekregen. Echter is dat nu niet het geval. In het eerste leerjaar van het SMO zullen de leerlingen de gemiste leerstof krijgen.
“Je kunt ze niet terugsturen van waar ze komen, tenzij de ouders anders beslissen. Als ze op het SMO blijven moeten zij terug. De directeur van het SMO heeft alle hiaten al opgevraagd. Het vertrekpunt is dat iedereen in de eerste klas wordt geplaatst en daar zal de leerstof aangeboden worden voor iedereen,” aldus Valies-Ormskirk.
Simone Awanna