Landbouwers gelukkig gemaakt met equipment

20 May, 08:38

Tractoren en graafmachines zijn overgedragen aan twee grote begunstigden en ongeveer 200 kleine landbouwmachines en verwerkingsapparatuur aan bijkans 70 kleine landbouwers uit de districten. De ceremoniële overhandiging vond plaats in het SAIS-gebouw op het terrein van het ministerie van Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV). In navolging van de eerdere overhandiging van Matching Grant Facility equipment, heeft FAO/SAMAP vrijdag opnieuw een
overdrachtsceremonie gehouden. Minister Parmanand Sewdien van LVV toonde zich ingenomen met de geste en gaf aan dat het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) een initiatief is van de regering welke wordt uitgevoerd door de Wereld Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en gefinancierd met middelen afkomstig van de Europese Unie (EU). De minister noemt dit slechts een aanzet om de agribusiness te stimuleren. Volgens hem moeten er faciliteiten gecreëerd worden om de agrariërs te blijven stimuleren, zodat de productiecapaciteit toeneemt. Sewdien geeft verder aan dat er wordt gewerkt aan wetgeving, goede infrastructuur en kapitaal om deze sector weer te laten bloeien. SAMAP heeft tot op heden aan meer dan 72% van de toegekend begunstigden van de tweede oproep van de Matching Grant Facility, landbouwmateriaal overhandigd. Sedert december 2022 zijn er meer dan 2000 items geleverd, meldt LVV. De eerste set van graafmachines en tractoren is geleverd aan twee Landbouwcoöperaties te weten Coöperatie Verenging Zondagse Markt (De Nieuwe Grond) en Landbouwcoöperatie Montoe (Marowijne). Verder zijn alle 10 districten voorzien van meer dan 200 stuks aan landbouwequipment waaronder sprayers, shredders, brushcutters, waterpompen en cassave verwerkingsmachines ten behoeve van de Small Grant Beneficiaries.

Advertenties

Saturday 20 May
Friday 19 May
Thursday 18 May