Lancering doorverwijzingsroute slachtoffers gender en huiselijk geweld

PARAMARIBO – Suriname heeft een stap gemaakt naar professionele gedecentraliseerde psychosociale ondersteuning aan slachtoffers van gender en huiselijk geweld. Dat is tijdens de officiele lancering van de doorverwijzingsroute voor Gender Based Violence (GBV)  op woensdag 9 december in hotel Torarica naar voren gekomen. Justitieminister, Kenneth Amoksi, deed daarbij de oproep aan alle Surinamers tot samenwerking, want dan alleen is deze samenleving in staat gender gerelateerd en huiselijk geweld effectief aan te pakken.
Minister Amoksi gaf aan het bijzonder goed te vinden dat in de periode van sixteen days of activism against gender based violence bijzondere aandacht wordt besteed aan de aanpak van geweld tegen vrouwen. Hij gaf verder aan dat het Ministerie van Justitie en Politie als hoofd verantwoordelijke voor de aanpak van geweld alle mogelijke acties zal blijven ondernemen om gender gerelateerd geweld, waaronder ook huiselijk geweld zoveel als mogelijk terug te dringen. De minister stelde dat gender gerelateerd geweld, waaronder ook huiselijk geweld een maatschappelijk probleem is. “ Wij worden dagelijks mee geconfronteerd. Als wij alleen kijken naar de mediaberichten en de meldingen bij de verschillende hulpverlenende instanties, zien wij dat er nog heel veel gedaan moet worden, willen wij dit probleem aanpakken. Bij de aanpak hebben zowel de centrale overheid alsook andere organisaties; kortom de totale samenleving een belangrijke rol te vervullen. Wij zullen gezamenlijk acties moeten ondernemen”.
Vanuit het ministerie van Justitie en Politie zijn er al voorbereidingen getroffen om de termijn van de Nationale Raad Huiselijk Geweld te verlengen, zodat het nationaal beleid met betrekking tot Huiselijk Geweld verder uitgevoerd kan worden.Vertegenwoordigers van de overheid alsook van NGO’ s hebben zitting in de Raad…[+] ………… (ToS)

Lees verder

Bron: Times Of Suriname