Lachman vervangt Blokland in stichtingsbestuur ’s Lands Hospitaal

Het stichtingsbestuur bij ’s Lands Hospitaal is na een zittingsperiode van drie jaar ontbonden. Voorzitter Michel Blokland is vervangen door C. Lachman. Het nieuwe bestuur is op 17 mei 2023 voor de komende drie jaar geïnstalleerd door minister Amar Ramadhin.
De bewindsman zegt dat het ’s Lands Hospitaal een belangrijke rol speelt binnen het ziekenhuislandschap in Suriname, voornamelijk op het gebied van de moeder- en kindzorg. Recentelijk zijn drie nieuwe afdelingen geopend en is er een aantal projecten ter goedkeuring aangeboden.
Het beleid van het ministerie is erop gericht om het ziekenhuislandschap opnieuw in te richten. Dit zal leiden tot het wegwerken van inefficiënties en het beter inzetten van de beschikbare middelen. Er zal regelmatig overleg zijn met het stichtingsbestuur.