Lachman nieuwe voorzitter stichtingsbestuur ’s Lands Hospitaal

De jurist Clive Lachman is de nieuwe voorzitter van het stichtingsbestuur van ’s Lands Hospitaal. Het vorige bestuur onder leiding van Michel Blokland is na een zittingsperiode van drie jaar ontbonden. Na de installatie ging minister Amar Ramadhin in op de huidige situatie in de gezondheidssector en merkte op dat ’s Lands Hospitaal een belangrijke rol speelt binnen het ziekenhuislandschap in Suriname. Vooral op het gebied van de moeder- en kindzorg drukt dit ziekenhuis zijn stempel.Recentelijk zijn nog drie nieuwe afdelingen in dit ziekenhuis geopend en zijn er een aantal projecten ter goedkeuring aangeboden. Het beleid van het ministerie is erop gericht om het ziekenhuislandschap in goed overleg met de sector te herprofileren. Dit zal leiden tot het wegwerken van inefficiënties en het beter inzetten van de beschikbare resources. Er zal regelmatig overleg zijn met het stichtingsbestuur.