Laboratorium OW bereidt zich voor op steekproef

In november wordt een afvaardiging van KIWA-Nederland verwacht in Suriname. De delegatie zal onderzoeken als het systeem dat in place is bij het Laboratorium Grondmechanica en Bouwmaterialenonderzoek van het ministerie van Openbare Werken (OW), nog voldoet aan de vereisten. Vijata Doelam, hoofd van het Laboratorium geeft aan dat de dienst in december 2019 ISO-9001-2015 gecertificeerd is. Indien alles voldoet aan de normen, wordt de certificering verlengd.

Het laboratorium heeft als primaire taak het onderzoeken van diverse mengsels, grondsoorten en bouwmaterialen die gebruikt worden bij civieltechnische en bouwkundige projecten. De personeelsleden van de dienst zijn getraind in het gebruik van geavanceerde apparatuur, vandaar dat het laboratorium niet onder doet voor internationale bedrijven in dezelfde branche, zegt Doelam.

Er zijn laboratoriummedewerkers die voornamelijk belast zijn met de voorbereidende fase van het onderzoek en de grond mechanische analisten voeren de testen uit. Het proces wordt overzien door een speciaal controlesysteem, dat erop toeziet dat de testen normconform, accuraat en betrouwbaar zijn uitgevoerd, legt Doelam uit.

Het lab voert de testen in eerste instantie uit voor OW, maar werkt ook in opdracht van andere ministeries en instanties, aannemers, grote bedrijven en individuen. Hier zijn kosten aan verbonden. De certificering geldt voor 3 jaren, waarbij elk jaar een steekproef wordt uitgevoerd, meldt de voorlichting van OW.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com