Laboratoria vegen 35 procent tussentijdse tariefsverhoging van tafel

De Surinaamse Verenging van Assurantiemaatschappijen (Survam) heeft tijdens de onderhandelingen met de laboratoria voor de tussenliggende tijd een tariefsverhoging van 35 procent aangeboden. Dit aanbod is door Mylab, Health Control en Medilab afgewezen, geeft Survam te kennen in een verklaring. Ze betreurt deze ontwikkeling en zal er alles aan doen om het ongerief tot een minimum te beperken.
Na diverse gesprekken met het ministerie van Volksgezondheid en de laboratoria Mylab, Health Control en Medilab is het de verzekeringsmaatschappijen Assuria, Self Reliance en Parsasco, verenigd in Survam, helaas nog niet gelukt om tot acceptabele onderbouwde tarieven voor laboratoriumverrichtingen te komen.
Partijen hebben afgesproken om de komende periode calculaties te verrichten die moeten leiden tot transparante en goed verantwoorde tarieven. De termijn die hiervoor is afgesproken is vier tot zes weken. De aangeboden tariefsverhoging van 35 procent is afgewezen.
De laboratoria hebben zich ten overstaan van de minister van Volksgezondheid op het standpunt gesteld dat aan de verzekerden wederom betaling zal worden gevraagd. Dit in afwachting van de uitkomst van eerdergenoemde calculaties.
De Survam laat weten dat de dienstverlening via de laboratoria van de ziekenhuizen normaal plaatsvindt zonder contante betaling. Restitutie van nota’s zal middels afgifte van het laboratorium verwijzingsformulier via de geëigende kanalen bij verzekeraar plaatsvinden. De verzekeringsmaatschappijen vragen begrip van hun verzekerden voor de inspanning die zij plegen om de ziektekostenverzekering zo betaalbaar mogelijk te houden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald