Kromosoeto volgde blindelings instructies Hoefdraad

De voormalige directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), Ginmardo Kromosoeto, blijft net als de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, de directeur van Orion Ashween Angnoe, en de directeur van Legal, Compliance & International Affairs CBvS, Faranaaz Alibaks-Hausil, in voorarrest. Kantonrechter Maytrie Kuldi-psingh wees gisteren het verzoek van zijn advocaat tot voorlopige invrijheidsstelling van Kromosoeto, af.
Kromosoeto wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting, verduistering, overtreding van de Bankwet en de Anti-corruptiewet en eventuele deelneming aan een criminele organisatie. De zaak-Kromosoeto heeft ook te maken met het strafrechtelijk onderzoek tegen de ex-financiënminister Gillmore Hoefdraad en de gewezen governor van de Centrale Bank, Robert-Gray van Trikt.
Volgens de verklaring van Kromosoeto werd hij voor het karretje van Hoefdraad gespannen. Hij verklaarde dat hij de instructies van de ex- minister van Financiën, heeft opgevolgd. De rechter merkte op dat de instructies van Hoefdraad, blindelings werden opgevolgd. Kromosoeto heeft opdrachten uitgevoerd van de Staat en heeft niet nagetrokken of de regels zijn nageleefd door de Staat, omdat de opdrachten in functie zijn gegeven. Volgens Kromosoeto moet niet elk voorschot worden gemeld bij het Bureau voor de Staatsschuld. De Staat vroeg om voorschotten en die werden afgestaan door de SPSB. Kromosoeto legde uit, dat de SPSB een rekening heeft van de Staat waarop er voldoende dekking stond, zodat er voorschotten gegeven konden worden.
Tijdens de vorige zitting op 10 december 2020 bleef Benito Pick, de raadsman van Kromosoeto erbij, dat het onmogelijk is dat zijn cliënt zich schuldig heeft gemaakt aan de strafbare feiten die hem verweten worden. Volgens Pick was Kromosoeto gedurende de periode waarin de strafbare feiten gepleegd zijn, 14 mei 2019 t/m 11 mei 2020, met verplicht verlof. De hoofdofficier van Justitie, Cynthia Klein, stelde dat Kromosoeto in de periode dat hij met verlof was, een e-mail inzake de aanschaf/transactie van overheidspanden heeft verstuurd naar twee andere medeverdachten.
Volgens Klein vervulde Kromosoeto in de periode van zijn verlof, normaal zijn rol als bankdirecteur.
The post Kromosoeto volgde blindelings instructies Hoefdraad .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname