Krijgsraad: “Waarom wordt verzet aangetekend?”

De Krijgsraad wil van Desi Bouterse weten waarom die verzet heeft aangetekend tegen het uitgesproken vonnis in de 8-decemberstrafzaak. Krijgsraad president Cynthia Valstein-Montnor gaf tijdens de behandeling van de verzetzaak aan, dat ze het belangrijk acht om dit te weten. De verdachte is in twaalf jaar tijd niet verschenen bij de behandeling van de zaak, die uitputtend behandeld is.
De zaak is verdaagd naar 30 november, omdat Bouterse niet aanwezig kon zijn vanwege een overmachtssituatie. Zijn raadsman, Irvin Kanhai, kon vanwege de geheimhoudingsplicht niet aangeven wat de overmachtssituatie is. Hij heeft een verklaring overhandigd, waarin de reden van de afwezigheid van zijn cliënt is vermeld. Kanhai heeft ook aan de Krijgsraad gevraagd het niet publiekelijk bekend te maken.
Auditeur-militair Manro Danning vroeg net als de Krijgsraad president waarom een verzetzaak is aangetekend. Hij wees op het belang van verzet en verwees naar de wetgever, de rechtsspraak en de literatuur die stellen dat de verdachte de gelegenheid moet hebben om in een verzetzaak zelf zijn verdediging te voeren. Ook heeft hij limitatief opgesomd wanneer de verdachte zich wel kan laten vertegenwoordigen.
Hij verwees naar artikel 262 te weten: “In zaken betreffende strafbare feiten waarop geen gevangenisstraf is gesteld, kan de verdachte zich doen vertegenwoordigen door een advocaat bepaaldelijk daartoe door hem gevolmachtigd of indien hem uitsluitend als overtreding strafbaar gestelde feiten zijn ten laste gelegd ook een daartoe bij bijzondere volmacht schriftelijk gemachtigde tenzij het Hof vertegenwoordiging niet mocht toelaten; in het laatste geval schorst het Hof het onderzoek voor een bepaalde tijd.”
Kanhai op zijn beurt heeft duidelijk gemaakt dat er geen evenwichtig oordeel is geweest in de het vonnis. In het vonnis van het 8-decemberstrafproces is Bouterse veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. Het 40 pagina’s tellende verstekvonnis bestaat volgens Kanhai uit getuigenverklaringen.
Hij mist ook de verklaring die Peter van Haperen heeft afgelegd in het vonnis. Kanhai heeft geen verweren kunnen voeren, omdat Bouterse niet aanwezig was. Met het verdagen van de zaak naar 30 november, wordt de verdachte alsnog in de gelegenheid gesteld om te verschijnen voor de Krijgsraad.
Hugo Essed, raadsman van de nabestaanden van het 8-decemberzaak, zei dat Bouterse bij de eerstvolgende zitting zal moeten verschijnen. “Zonder de verdachte is er geen behandeling in de verzetzaak,” zei Essed.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald