KPS wordt doorgelicht

Het Korps Politie Suriname (KPS) wordt doorgelicht. President Chan Santokhi geeft aan dat er binnen het KPS de afgelopen tijd heel wat geluiden kwamen met betrekking tot integriteitsissues en selectie. Er zijn gesprekken gevoerd met minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, procureur-generaal Roy Baidjnath Panday in aanwezigheid van vicepresident Ronnie Brunswijk. Het staatshoofd sprak in het programma Krin Taki.
Er is beslist dat er zo snel mogelijk een quickscan komt, waardoor duidelijk wordt wat er gaande is binnen het korps met name in de top. Het staatshoofd heeft gisteren een team geïnstalleerd om zo snel mogelijk een doorlichting te plegen en binnen twee weken met aanbevelingen te komen over wat er precies binnen het KPS gaande is en wat de regering zou moeten doen.
Het staatshoofd hoopt dat binnen twee maanden een volledige doorlichting komt, zodat de regering in staat gesteld wordt om goede besluiten te nemen naar het korps. Het KPS is namelijk belast met de handhaving, veiligheidstaken en taken met betrekking tot de openbare orde.
Volgens de regeringsleider gaat het om een vertrouwensfunctie en dat vertrouwen naar de samenleving toe mag niet geschaad zijn. “De samenleving moet nog vertrouwen hebben in het korps. Het KPS werkt onder het bevoegde gezag en dat is de regering,” benadrukte Santokhi. Hij merkte verder op dat wanneer de regering als bevoegd gezag dingen hoort, die dan moet ingrijpen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald