KPS houdt informatiesessie over handhaving Covid-19 maatregelen

Het Korps Politie Suriname heeft in de afgelopen week evaluatie- en informatiesessies gehouden met en voor politieambtenaren. Tijdens deze informatiesessies zijn er richtlijnen gegeven aan politieambtenaren over hoe te handelen tijdens hun optreden tegen lock down overtreders.
Er is samen met de participanten gekeken naar de wetgeving ter zake Covid-19, het Politie Handvest en de Instructie Ambtenaren van Politie. Hieruit is duidelijk naar voren gebracht welke artikelen kunnen worden toegepast op de overtreders.
De politieambtenaren kregen tools mee om hun werkzaamheden tijdens de Covid-19 controlewerkzaamheden te vergemakkelijken. ………… (Pol)

Lees verder

Bron: Korps Politie Suriname