KPS en STVS slaan handen ineen voor voorlichtingsprogramma

“Politie in beeld”, is het programma waarmee het Korps Politie Suriname (KPS) komt om de samenleving te informeren. In verband hiermee is de Surinaamse Televisie Stichting (STVS) een samenwerking aangegaan met de politieorganisatie. Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend door korpschef Roberto Prade en STVS-directeur Raoul Abisoina voor een periode van drie jaar.
Met dit gezamenlijk project wordt beoogd de samenleving te informeren over tal van onderwerpen variërende van huiselijk geweld tot zelfs hoe er stappen tegen een politieambtenaar ondernomen kunnen worden. Een onderwerp dat belicht wordt is: “Rijden op de rotonde.” De korpschef merkt op dat het dagelijks misgaat met het verkeer op rotondes, omdat men niet weet hoe te rijden op een rotonde. “Je vraagt je af, weten ze het niet of doen ze het bewust,” zegt Prade.
Het is de bedoeling om de diverse afdelingen van het KPS te belichten, zodat men weet waar ze terechtkunnen. Ook zullen burgers geïnformeerd worden over de rechten en plichten die zij hebben. “We gaan de samenleving aware maken waar ze op moeten letten,” zegt de korpschef.
Hij geeft verder aan dat naast volwassenen er ook gefocust wordt op de jeugd en onderwerpen die de jeugd raken. Zo wil het KPS de jongeren weerbaar maken voor de gevaren die er zijn en hen de nodige tools aanreiken.
Abisoina voert aan dat de STVS inkomt met zendtijd en de technische assistentie. Volgens hem zag de STVS een noodzaak om te beginnen met een informatief programma vanuit het KPS, omdat er veel onduidelijkheid heerst in de samenleving over tal van zaken wat de politie betreft. Personen van het KPS zullen het programma presenteren met ondersteuning van de STVS. De eerste aflevering gaat over hoe men moet rijden op de rotonde.