KPS: “Burger met mondkap KPS-logo is niet altijd de politie”

Met mond- en neusbedekking rondlopen waarop het logo van de Surinaamse politie en het opschrift ‘Korps Politie Suriname’ staat, betekent niet dat die burger politieambtenaar is. De politie waarschuwt: “Laat het duidelijk zijn dat mensen niet ervan uit moeten gaan dat zij met een politieambtenaar, in burger gekleed, te maken hebben omdat die persoon mond- en neusbedekking op heeft met de naam en logo van het politiekorps van ons land.”
De afdeling Public Relations van de politie meldt dat een politieambtenaar in burger gekleed bij wet verplicht is zich op een behoorlijke wijze te legitimeren indien hij optreedt tegen een burger. Als een in burgerkleding gestoken persoon zich niet kan legitimeren als te zijn politieambtenaar, moet men niet meewerken aan wat gevraagd of bevolen wordt, meldt de politie.
Tegen burgers die de mond- en neusbedekking in kwestie verkopen of opzetten zal de politie maatregelen treffen, ter voorkoming dat er misbruik wordt gemaakt van de naam en het logo van de Surinaamse politieorganisatie.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald