KPS binnenkort 10 hoofdofficieren rijker

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft binnenkort tien hoofdinspecteurs erbij. Deze groep in de rang van inspecteurs van politie 1ste klasse moest sinds december 2019 worden bevorderd in de naast hogere rang, hoofd inspecteur van politie. Het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) is in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken bezig de laatste hand te leggen aan de administratieve afhandelingen.
Enkele uit deze groep zijn al dichtbij hun pensionering. Het is dus belangrijk de groep die hiervoor in aanmerking komt die plek op de ranglijst te bieden. Met deze bevordering zullen de nieuwe hoofdofficieren meer verantwoordelijkheid krijgen. Van hen wordt verwacht dat zij met alle kennis, kunde en vaardigheid de politieorganisatie helpen dragen.
De leiding van Juspol wil middels open communicatie werken aan de motivatie van het personeel en met de beschikbare middelen op creatieve wijze de dienstverlening naar de samenleving toe opvoeren. Er zal over de gehele linie binnen het ministerie gekeken worden naar de rechtspositie van de medewerkers.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald