KPS binnen kort 10 hoofdofficieren rijker

Het Korps Politie Suriname (KPS) zal binnen kort 10 hoofdinspecteurs rijker zijn. Deze groep in de rang van inspecteurs van politie 1ste klasse moest sedert december 2019 worden bevorderd in de naast hogere rang, hoofd inspecteur van politie. Het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol) is thans in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken bezig de laatste hand te leggen aan de administratieve afhandelingen. Enkelen uit deze groep zijn al dicht bij hun pensionering. Het is dus belangrijk de groep die hiervoor in aanmerking komt die plek op de ranglijst te bieden.

PB KPS

Met deze bevordering zullen de nieuwe hoofdofficieren meer verantwoordelijkheid krijgen. Van hen wordt verwacht dat zij met alle kennis, kunde en vaardigheid de politieorganisatie helpen dragen. De leiding van Juspol wilt middels open communicatie werken aan de motivatie van het personeel en met de beschikbare middelen op creatieve wijze de dienstverlening naar de samenleving toe opvoeren. Er zal over de gehele linie binnen het ministerie gekeken worden naar de rechtspositie van de medewerkers.  

Share this:

Gerelateerd

………… (PBN)

Lees verder

Bron: Public News