Kort verblijf vreemdelingen met half jaar verlengd

Omdat het luchtruim sinds 13 maart gesloten is, heeft het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) besloten het kort verblijf van vreemdelingen met zes maanden te verlegen. Het gaat om vreemdelingen die vanaf 13 september 2019 voor een periode van zes maanden naar Suriname zijn gekomen. Hiermee wordt voorkomen dat een groeiend aantal vreemdelingen met een illegale status in Suriname rondloopt, zegt het ministerie. 

Het korte verblijf van deze groep vreemdelingen wordt te rekenen van 13 maart 2020 verlengd met een termijn van maximaal zes maanden. Vreemdelingen die vanaf 13 december 2019 het land zijn binnen gekomen, komen ook hiervoor in aanmerking. Deze termijn van zes maanden kan telkens met drie maanden worden verlengd, totdat het luchtruim van Suriname en dat van het land van aankomst, zijn opengesteld. 

Doordat het luchtruim van de verschillende landen vanaf maart 2020 voor bepaalde en onbepaalde tijd is gesloten, kunnen personen niet uit Suriname vertrekken of op tijd naar hier komen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er thans vreemdelingen illegaal in Suriname verblijven. Het ministerie vindt het van belang dat het kort verblijf van deze vreemdelingen wordt verlengd, zodat zij niet met een illegale status in het land blijven. 

………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com