Koppensnellen

In tegenstelling tot eerdere uitspraken van de huidige coalitie in Suriname dat er na haar aantreden als Regering niet aan de posities van zittend kader, behorend tot de vorige regering zou worden gekomen, is reeds na 5 weken gelogenstraft.

Huidige coalitie
De ene na de andere Direkteur en Onder Direkteuren worden ontheven. Dat dit gelijk staat aan misleiding van het Volk en zeker die Organisaties die niet tot de Regerende Partijen behoren, is duidelijk gebleken.
Surinaamse ambtenaren vanwege een andere politieke kleur tot paria maken is niet alleen misdadig, maar ook uniek in de Wereld.
Immers in andere landen met hoge beschavingsnormen en besef van het zuiverheidsbeginsel hoog in het vaandel gedragen, wordt er geen kanibalisme van dit soort uitgevoerd.
Neem Nederland als voorbeeld, waar een lid van een oppositiepartij zonder één probleem Voorzitter van het Parlement kan zijn en dito Burgemeesters bij machtswisselingen normaal in funktie blijven.
Dat Suriname zich met haar ambtelijk kanibalisme onsterflijk belachelijk maakt en internationaal het etiket “Bananen Republiek” opgeplakt krijgt, is evident.
Dit soort rancuneus handelen, is bovendien in velerlei opzichten inefficiënt en nodeloos kostenopdrijvend.
Om onder andere deze redenen, bedenkt de Internationale Gemeenschap zich 3x, aleer in Suriname te investeren of anderzijds significante ondersteuning te bieden.
Politieke campagnevoering voor een partij, mag beschavingsgewijs, niet spreekwoordelijk leiden tot materiële beloning!Dit heet namelijk patronage en in familieverband, nepotisme, die óók worden gerangschikt onder de noemer, corruptie.
Wij zullen onder andere op dit stuk een ware culturele omslag moeten maken, aleer het besef van dit barbaars optreden tot ons zal doordringen en de mens in zijn of haar waardigheid wordt gelaten.
Roy Miranda

Share this:

Gerelateerd

………… (PBN)

Lees verder

Bron: Public News