Koopkrachtversterking van SRD 1000 niet belastingvrij

De koopkrachtversterking van SRD 1000 die vanaf eind deze maand aan de ambtenaren zal worden betaald is wel belastbaar. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning zei dat als dit bedrag netto zou worden uitgekeerd de begroting het niet zou kunnen dragen en de overheid het niet zou kunnen betalen.
Naar schatting zullen 55.000 ambtenaren dit bedrag tegemoet zien. “Dit wordt niet monetair gefinancierd, ook niet uit een nieuwe lening en ook niet uit witwasgelden,” zei Achaibersing gisteren op een regeringsbijeenkomst.
De bewindsman zei dat deze gelden zijn vrijgekomen door het rationaliseren van de overheidsfinanciën en de afbouw van subsidies aan de Energiebedrijven Suriname (EBS). De overheid subsidieerde het energiebedrijf voor een bedrag van SRD 2 miljard. Met de aanpassing van de energietarieven bespaart de staat SRD 1.3 miljard.
Naast de ondersteuning aan de ambtenarij wordt de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) aangepast van SRD 750 naar SRD 1000, Algemene Kinderbijslag (AKB) wordt opgetrokken van SRD 75 naar SRD 125, ondersteuning voor personen met een beperking wordt aangepast van SRD 500 naar SRD 750 en het bedrag voor zwakke huishoudens klimt van SRD 500 naar SRD 1000.
Daarnaast heeft de overheid SRD 12 miljoen gereserveerd voor subsidies aan behoeftige instellingen of instanties. Verder komt de staat in met subsidie op elektriciteit en brandstof. Er is een staffelmodel ontwikkeld, waarbij de verbruiker zelf kan uitrekenen hoeveel die gaat betalen na aftrek van subsidie. De aanpassingen voor elektriciteit gaan per 1 juli in, terwijl de tariefaanpassingen voor water op 1 september ingaan.
Naomi Hoever

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald