Koniki: “Politieke invloed nekslag Nationaal Jeugdinstituut”

Het is betreurenswaardig dat de doelstellingen van het Nationaal Jeugdinstituut (NJI) niet konden worden bereikt als gevolg van politieke invloed en het gebrek aan institutionele capaciteit. Het is van eminent belang dat de bevordering van de ontwikkeling van de jeugd samengaat met de versterking van de rol van jeugd- en gemeenschapsorganisaties, zegt Kelvin Koniki, voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement (NJP), in gesprek met Suriname Herald.
Eveneens is het nu wel hoogtijd dat een controlemogelijkheid wordt ingelast over de financiële middelen waaruit exact merkbaar is dat de bevoegdheid, voortkomend uit het financieel beheer, geheel is gemandateerd naar het NJI.
Onlangs is in de media verschenen dat het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J) besloten heeft om de jeugdparlementsverkiezingen af te schaffen. Koniki zegt dat Suriname in theorie binnen de Caricom een van de beste jeugdinstituten heeft, waar jongeren rechtstreeks via democratische stemming beslissen wie hun in het jeugdparlement vertegenwoordigt en indirect in het jeugdambassadeursprogramma.
“Ik benadruk ‘in theorie’, omdat de doelstellingen van het jeugdinstituut in de praktijk niet tot uiting kwamen door politieke invloed die de institutionele capaciteit door de jaren heen heeft verzwakt,” zegt hij. Volgens Koniki verwachten politieke partijen tijdens de zittingstermijn een ‘loyale houding’ van jeugdvertegenwoordigers naar hun partij toe, simpelweg vanwege hun financiële ondersteuning bij de campagnevoering.
Hij geeft verder aan dat het NJP wacht op het evaluatierapport van het ministerie om na te gaan wat de redenering is voor afschaffing van de verkiezingen. Hij kijkt uit naar meer gedetailleerde informatie over het nieuwe concept, dat zij aan het uitwerken zijn om jongeren mee te nemen in het ‘veld’.
Er zijn nogal wat aspecten, die hij persoonlijk zou willen veranderen in verband met het organiseren van de verkiezing van het NJP om die kostenefficiënt te maken tot de criteria voor verkiesbaarheid van een kandidaat. Koniki rekent erop dat de nieuwe structuur meer inspanningen zal omvatten om de participatie en betrokkenheid van jongeren te bevorderen en meer partnerschappen om de ontwikkeling van jongeren te bevorderen.
Ook is hij van mening dat AW en J samen zal moeten werken met jeugd- en gemeenschapsorganisaties om door jongeren geleide initiatieven te stimuleren en het ontwikkelen en uitvoeren van op jongeren gerichte beleidsmaatregelen en programma’s op districts- en gemeenschapsniveau. Maar de methodologie zal in deze voor zich moeten spreken, anders zal deze verandering of beweging niet voor verbetering of vooruitgang zorgen, zegt de NJP-voorzitter.
Sjovellie Amoksi

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald